Ads Top

Herstelkader rentederivaten: versnellingsopties sorteren effect, wel uitloop naar 2019

Drie banken zijn gereed met het uitsturen van aanbodbrieven in het kader van het Uniform Herstelkader rentederivaten MKB (UHK). Een vierde bank stuurt haar laatste compensatievoorstellen in december. De twee banken met het grootste aantal klantdossiers voerden de afgelopen maanden versnellingsopties door, die hebben geleid tot een flinke toename van aanbodbrieven. Eén bank koerst op het uitsturen van de laatste brieven in het eerste kwartaal van 2019. De andere bank verwacht een derde van haar klanten pas in de loop van volgend jaar een aanbodbrief te kunnen sturen. Zij heeft daarom toegezegd nog dit jaar volledige voorschotten aan die groep gedupeerde mkb’ers uit te keren.

Dat blijkt uit de tussentijdse voortgangsrapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) met als peildatum 1 oktober, die vandaag door de minister van Financiën naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Er zijn zes banken aangesloten bij het UHK. Drie banken hebben al hun klanten een aanbod gedaan. Een vierde bank is in december gereed. Uit de vorige voortgangsrapportage bleek dat de andere twee banken de door henzelf gecommuniceerde datum van eind 2018 niet voor al hun klanten zouden halen. Dit zijn ook de banken met de meeste klantdossiers.

Beide banken voerden de afgelopen maanden daarom verschillende procesoptimalisaties door. Dat heeft geleid tot een aanmerkelijke versnelling, waardoor zij nu 29 respectievelijk 43 procent van hun mkb-klanten een aanbodbrief hebben toegestuurd. Op 1 juni jl. was dit nog 8 respectievelijk 6 procent. Eén bank koerst op het uitsturen van een aanbodbrief in 2018 voor het merendeel van haar klanten, maar houdt rekening met een uitloop naar 2019 voor het resterende deel.

De andere bank verwacht, ondanks de procesoptimalisaties, een derde van haar mkb-klanten pas in de loop van volgend jaar een aanbodbrief te kunnen sturen. Deze bank heeft daarom toegezegd dat die klanten dit jaar nog een voorschot ter hoogte van het verwachte volledige compensatiebedrag krijgen uitgekeerd. Als blijkt dat het definitieve aanbod lager ligt dan het verstrekte voorschot, hoeft de klant het verschil niet terug te betalen. Dit zou betekenen dat begin 2019 alle ruim 19.000 gedupeerde mkb’ers een aanbodbrief of een volledig voorschot hebben.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.