Ads Top

Merel van Vroonhoven herbenoemd als voorzitter AFM

Op voordracht van de raad van toezicht is Merel van Vroonhoven voor een periode van 4 jaar herbenoemd als voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De herbenoeming gaat in op 1 april 2018. Merel van Vroonhoven is voorzitter van de AFM sinds 1 april 2014.

Paul Rosenmöller, voorzitter van de raad van toezicht: “Onder de leiding van Merel heeft de AFM belangrijke stappen gezet in het stroomlijnen en versterken van de organisatie, en in de vernieuwing van het gedragstoezicht op de financiële sector. Ook heeft zij zich de afgelopen jaren met succes sterk gemaakt voor het bevorderen van internationale samenwerking om consumenten en beleggers beter te beschermen. De digitalisering van financiële dienstverlening vraagt in toenemende mate om een grensoverschrijdend antwoord van toezichthouders en maakt het belang van de transformatie naar een datagedreven toezichthouder alleen maar groter. De raad van toezicht is dan ook verheugd dat Merel zich voor de AFM blijft inzetten.”

De ontwikkelingen in de financiële sector zijn de afgelopen periode in een stroomversnelling geraakt. Daarnaast is er in Europa een trend waarneembaar richting harmonisatie en centralisatie van toezicht. De AFM heeft daarin een belangrijke rol. Tegen deze achtergrond is besloten om het huidige statutair bestuur van 3 bestuurders uit te breiden naar 4. Dit is al aangekondigd in de AFM Agenda 2018.
 
 In de nieuwe bestuurssamenstelling zal de voorzitter zich blijven richten op de meerjarige transformatie van de AFM naar een aantoonbaar grensverleggende toezichthouder. Daarnaast zal zij meer armslag krijgen om in internationaal verband de Nederlandse belangen te behartigen. 

De uitbreiding van het bestuur in combinatie met de openstaande vacature betekent dat er 2 nieuwe bestuurders worden aangetrokken. De AFM verwacht het nieuwe bestuursteam op korte termijn te kunnen presenteren.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.