Ads Top

Koepels bezorgd over ontoereikende controle op stijgende kosten financieel toezicht

Kwalitatief hoogstaand toezicht op de financiële sector is in het algemeen belang en in het belang van de consument. Het wetsvoorstel Wet bekostiging financieel toezicht 2019 schiet daarin op enkele onderdelen tekort. Dat schrijven de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, DUFAS en Adfiz in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer die volgende week schriftelijk op de wet zal reageren.

De vijf koepels in de financiële sector vinden dat het wetsvoorstel de controlerende taak van de Tweede kamer teveel uitholt, dat er te weinig controle is op het toezicht nu dit Europees is georganiseerd en dat een prikkel ontbreekt om de kosten van het toezicht in de hand te houden.
Het wetsvoorstel beperkt zich teveel tot hoofdlijnen, waardoor de minister de Tweede Kamer over het toezicht slechts hoeft te informeren en geen toestemming nodig heeft. De koepels vinden dat de Algemene Rekenkamer onafhankelijke controle zou moeten uitoefenen op de kosten van het bankentoezicht, die geheel door de sector zelf worden gedragen. ‘We maken ons zorgen over de beperkte mogelijkheden om de stijgende toezichtskosten in te perken,’ schrijven zij aan de Tweede Kamer.

Doordat de overheidsbijdrage is afgeschaft, ontbreekt een prikkel voor toezichthouder en overheid deze kosten te beperken. De koepels pleiten voor herinvoering van een overheidsbijdrage als de kosten teveel uit de pas loopt met wat is afgesproken.

Uit een recent rapport van de rekenkamers van vijf Eurolanden – waaronder Nederland – is gebleken dat er ontoereikende controle is op de Europese Centrale Bank – ook in Nederland primair verantwoordelijk voor het bankentoezicht - door de Europese Rekenkamer. Doordat De Nederlandsche Bank toezichtinformatie in het ECB-systeem opslaat, kan de Algemene Rekenkamer daar niet meer bij. De koepels pleiten voor onbelemmerde toegang tot informatie voor de Rekenkamer zodat zij haar controlerende taak namens de Tweede Kamer goed kan vervullen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.