Ads Top

Klantcommunicatie uitvoering Uniform Herstelkader rentederivaten van start

Binnenkort ontvangen MKB-klanten met een rentederivaat dat onder het Uniform Herstelkader valt een aankondigingsbrief van ABN AMRO met daarin informatie over de uitvoeringsfase.

In deze aankondigingsbrief is onder andere te lezen welke rentederivaten in scope zijn en waar MKB-klanten terecht kunnen met vragen. De bank streeft ernaar om in 2017 alle betreffende klanten een voorstel te doen, waarbij de volgorde wordt aangehouden zoals die in het Uniform Herstelkader is bepaald.

Met deze brief zet ABN AMRO de eerste stap in de uitvoeringsfase onder het uniform herstelkader. Dit is in lijn met het plan van aanpak zoals dit door ABN AMRO bij de AFM is ingediend. In de uitvoeringsfase gaat een team van zo'n 250 in- en externe professionals full time aan de slag met het Herstelkader. Het werk wordt getoetst door een externe dossierbeoordelaar. Voor ABN AMRO is dat PWC. In totaal zijn met de uitvoering van het uniform herstelkader in 2017 zo'n EUR 55 miljoen aan kosten gemoeid. ABN AMRO verwacht aan het einde van het eerste kwartaal de eerste groep klanten een aanbieding te kunnen doen.

Op 5 juli vorig jaar heeft ABN AMRO zich gecommitteerd aan het Uniform Herstelkader opgesteld door de commissie van onafhankelijke deskundigen. Dit, nadat het eerdere herbeoordelingproces van banken door de AFM uiteindelijk als onvoldoende werd beoordeeld.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.