Ads Top

Innovatieve verzekeraar grijpt steeds vaker naar blockchain technologie

Verzekeraars die vernieuwing van hun bedrijfsvoering echt gestalte willen geven, zoeken hun toevlucht in toenemende mate tot de blockchain technologie. Hoewel de toepassing van deze technologie binnen de verzekeringssector in het algemeen nog in de kinderschoenen staat, onderkennen steeds meer bedrijven de toegevoegde waarde van de blockchain. Vooral het vergroten van de efficiency, het realiseren van groei en het behalen van concurrentievoordeel worden door de ondernemingen als de grootste voordelen gezien.

“De blockchain is één van de belangrijkste technologieën die verzekeringsmaatschappijen hebben om daadwerkelijk te vernieuwen”, zegt Dennis de Vries, deskundige op het gebied van blockchain bij KPMG. De Vries: “De blockchain technologie stelt verzekeraars in staat om de eigen IT-systemen te koppelen aan de nieuwste technologieën waarover de consument beschikt, zoals ‘wearables’, drones en andere apparaten die voortdurend verbonden zijn met het internet. De bedrijven kunnen op deze manier de efficiency van hun bedrijfsvoering aanzienlijk verbeteren, de kosten van transactieverwerking verminderen, de klantervaring vergroten, de datakwaliteit verbeteren en het vertrouwen tussen de verschillende partners in de keten vergroten. Verzekeraars die echt vooruit willen, kijken op dit moment dan ook serieus naar de mogelijkheden om op basis van de blockchain technologie de hervormingsagenda vorm te geven.”

De Vries voorziet dat de blockchain technologie vooral een belangrijke rol gaat spelen in de value chain van verzekeraars. De Vries: “Niet alleen bij het binnenhalen van nieuwe klanten en het beter begrijpen van bestaande klanten. Ook bij het behandelen en toewijzen van schadeclaims zal deze technologie van grote invloed zijn. Een van de meest vernieuwende toepassingen is de ontwikkeling van ‘smart contract’ modellen, waarbij transacties tussen bedrijf en klant worden afgehandeld zonder tussenkomt van een derde partij, zoals een notaris. Gegevens over ingediende claims worden op deze manier met alle betrokken partijen gedeeld. De identiteit van partijen en de contractbepalingen worden onmiddellijk gecontroleerd en betalingen worden automatisch uitgevoerd. Het uiteindelijke resultaat hiervan is dat zij minder tijd en geld kwijt zijn aan het toewijzen en onderhandelen. In principe is het heel eenvoudig om dit soort kapitaalmarkttoepassingen ook te hanteren bij bijvoorbeeld CAT-aandelen in de verzekeringssector. Het is dan mogelijk om claims automatisch uit te keren.”

Er zijn volgens De Vries tallozen manieren waarop verzekeraars zich vandaag de dag kunnen voorbereiden op de veranderingen die de blockchain technologie met zich meebrengt. De Vries: “Een aantal bedrijven is op dit moment al bezig met het opzetten van incubators en joint-ventures om nieuwe concepten te ontwikkelen. Andere ondernemingen investeren in ondersteunende technologieën en vaardigheden. Hoewel dit belangrijke stappen zijn, kan de echte toegevoegde waarde van de blockchain technologie alleen gerealiseerd worden wanneer binnen de waardeketen zeer intensief wordt samengewerkt met andere verzekeraars, intermediairs, schadeafhandelaars, schade experts en andere betrokken partijen. Dat betekent dat zij technologieplatformen en standaarden moeten delen en het vereiste ecosysteem waarin ook technologieleveranciers, startups, investeerders en regelgevers participeren, zelf moeten ontwikkelen. Daarnaast is het van groot belang dat zijn een scherp oog houden voor de waarde en invloed van een aantal andere factoren, zoals big data, digitale arbeid en analyses.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.