Ads Top

'Bankdirectie hoort kritiek nauwelijks'

De aanhoudende kritiek van consumenten en bedrijven op de bankensector lijkt voorbij te gaan aan de leiding van Nederlandse banken. Dat blijkt uit onderzoek van de Monitoring Code Commissie Banken onder 27 bestuurders van 41 grote en kleinere banken in Nederland.

Met 58 procent zegt bijna zes op de tien bestuurders geen kritiek vanuit de samenleving te ervaren. De enige kritiek die men bereikt is ‘vrijwel altijd generieke’ kritiek over de gehele bankensector, zoals de rentederivatenproblematiek voor MKB-klanten, hypotheken en het niveau van de spaarrente.

'We wisten uit onze Vertrouwensmonitor dat het vertrouwen van consumenten in de bankensector nog laag is', zegt NVB-voorzitter Chris BuijinK. 'Het vertrouwen in de eigen bank is iets groter. We hebben dus nog steeds het nodige te doen met elkaar in de sector. We moeten niet te snel denken dat de grote veranderingen die wel degelijk hebben plaatsgevonden in de bankensector – zoals het afleggen van de bankierseed en het versterken van de kapitaalbuffers - zich direct vertalen in meer vertrouwen. Het is goed nieuws dat de banken de principes uit de Code Banken vrijwel volledig naleven, maar we mogen ons daarmee niet rijk rekenen.'

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.