Ads Top

DNB vraagt meer aandacht in financiële sector voor integriteitsrisico’s voetbalwereld

Banken en trustkantoren kunnen meer doen om integriteitsrisico’s bij transacties en cliënten uit de voetbalsport te beperken. Dit kan ook gelden voor andere sporten en de entertainmentindustrie.

Dat blijkt uit onderzoek dat DNB in de loop van 2016 heeft uitgevoerd, waarbij zowel de risico’s voor de financiële sector in kaart zijn gebracht, als de manier waarop banken en trustkantoren hier nu mee omgaan. Het onderzoek heeft betrekking op de mogelijkheid dat de voetbalsector vanwege haar kwetsbaarheden blootstaat aan witwaspraktijken en overige integriteitsrisico’s (waaronder maatschappelijk onbetamelijk gedrag). DNB richt zich hierbij primair op de risico´s en verantwoordelijkheid van betrokken financiële instellingen.

In de voetbalsport gaan grote sommen geld om. In combinatie met andere factoren zoals een gesloten cultuur, perverse prikkels, mogelijke belangenverstrengeling en het mogelijk gebruik van vennootschapsrechterlijke structuren om geldstromen te versluieren, maakt dit de sector kwetsbaar voor witwassen en andere integriteitsrisico’s. Dit blijkt onder meer uit het FBI-onderzoek naar de FIFA en de Panama Papers. Zeer recent kwamen daar de zogeheten Football Leaks bij.

Banken en trustkantoren moeten op een systematische wijze inschatten welke integriteitsrisico’s ze lopen met hun dienstverlening. Bij specifieke klantgroepen of sectoren kunnen bijzondere risico’s spelen die in deze analyse moeten worden benoemd. Dit moet leiden tot doorlopend verscherpte monitoring van de transacties en diensten die aan deze klanten of sectoren worden verleend.

DNB vroeg bij 16 banken en 3 trustkantoren in hoeverre zij rekening houden met de specifieke risico’s in de voetbalsport. Daaruit bleek dat 17 partijen dit onvoldoende in hun risicoanalyse hadden meegenomen omdat ze de voetbalsport ondanks de eerder genoemde signalen niet als specifiek risico hadden benoemd.

Op basis van deze steekproef acht DNB het van belang om ook alle andere banken en trustkantoren te wijzen op deze specifieke risico’s.

Als banken en trustkantoren de risico’s goed inschatten en de juiste maatregelen nemen, wordt het risico op betrokkenheid aan witwassen of maatschappelijk onbetamelijk gedrag beperkt.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.