Ads Top

Informatie-uitwisseling tussen ondernemer en bank digitaliseert

Vanaf 1 januari wordt het digitaal aanleveren van de jaarrekening voor ondernemers verplicht bij de Kamer van Koophandel. Bij de Belastingdienst was dit al zo. Bij de banken is de digitale aanlevering van de jaarcijfers per diezelfde datum de norm. De aanlevering naar deze instanties loopt via Standard Business Reporting (SBR).

Ondernemers leveren jaarlijks financiële rapportages aan verschillende instanties, zoals de Kamer van Koophandel, Belastingdienst of hun bank. Dit kost tijd, geld en energie. Met SBR kunnen ondernemers en hun intermediairs deze rapportages vanuit één bronadministratie samenstellen en veilig digitaal verzenden. Door de eenduidige manier van vastleggen kunnen financiële rapportages met elkaar worden vergeleken en klant- en branche specifieke inzichten opleveren, waarmee intermediairs hun dienstenpakket kunnen uitbreiden. Een ander voordeel van SBR is dat rapportages digitaal worden verzonden via een beveiligde verbinding met een ontvangstbevestiging. De uitvragende partijen kunnen de gegevens direct verwerken en presenteren en de ondernemer snel (financierings-) duidelijkheid geven.

Om de cijfers van ondernemingen via SBR aan te kunnen leveren, kunnen intermediairs gebruik maken van diverse softwarepakketten. Die kunnen worden aangesloten op de boekhoudingen van de ondernemers en via SBR op de systemen van de banken.

Banken hebben, ook in overleg met softwareleveranciers en brancheorganisaties van intermediairs, de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het neerzetten van deze goede en veilige technische infrastructuur, genaamd SBR Banken om digitale uitwisseling van financiële informatie met ondernemers mogelijk te maken.

Berend Dinkla, voorzitter van het bestuur van het Financieel Rapportages Coöperatief*: “Eenmaal aangehaakt op SBR, gaat de opmaak van de jaarcijfers sneller, het proces wordt minder foutgevoelig en er wordt over verloop van tijd een meerjarig digitaal archief opgebouwd. Bovendien kunnen banken hun kredietverleningsproces aan ondernemingen met SBR aanzienlijk versnellen.”

De wereld digitaliseert in een hoog tempo. Met het zetten van deze standaard kunnen de intermediairs uiteindelijk meer tijd vrijmaken voor het adviseren van hun klanten. Voor de intermediairs en ondernemingen die nog niet de digitaliseringslag hebben gemaakt, betekent de digitale aanleverstandaard de komende maanden een extra inspanning. Die zal zich echter snel terugverdienen.

Menno Kooreman manager SRA-Automatisering: “Wanneer het in het verleden ging om kredietcontinuering en het indienen van kredietrapportages, werden de jaarrekeningcijfers bij de accountant opgehaald. De informatie over alle andere zaken, zoals leningen, zekerheden, details van de ouderdomsanalyses van crediteuren en debiteuren, SBI-codes e.d. werd bij de ondernemer zélf opgehaald. Dat verandert wezenlijk nu er een integrale kredietrapportage wordt verlangd, waarvan verwacht wordt dat deze bij één partij vandaan komt. De ondernemer moet dus alle gegevens in huis hebben óf de intermediair. Die laatste partij zal wel alle financiële cijfers in huis hebben, maar lang niet altijd die andere informatie. Die zal hij dus wel moeten (laten) verzamelen. Voor menig kantoor is dat in logistieke zin toch even een puzzel die gemaakt moet worden, met een prijskaartje.”

Uiteraard kunnen ondernemingen en intermediairs hun jaarcijfers na 1 januari ook nog steeds in pdf-vorm bij de banken aanleveren. Voor de handmatige verwerking die een pdf vraagt, wordt wel na het eerste kwartaal een financiële vergoeding van tweehonderdvijftig euro berekend.

De komende maanden zullen ondernemers en hun intermediair door hun eigen bank nader worden geïnformeerd over de digitale aanleverstandaard en de voordelen die dit bij hun bank oplevert.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.