Ads Top

Intrekking beleidsregel berekening aandelen bij financiële instrumenten, indices en mandjes

De AFM heeft de beleidsregel aangaande de methodiek voor het berekenen van aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices en mandjes ingetrokken.

De intrekking, die op 25 mei 2016 is gepubliceerd in de Staatscourant, is het gevolg van de actualisatie van het Nederlandse wet- en regelgevingskader als gevolg van de Wijzigingsrichtlijn transparantie. Genoemde wijzigingen werden op 29 januari 2016 in Nederland doorgevoerd.

Als onderdeel van de wijzigingen is Gedelegeerde Verordening 2015/761 (EU) in Nederland van kracht geworden. Deze Verordening regelt - kort gezegd - de methodiek voor het berekenen van stemmen in het geval van (cash-settled) financiële instrumenten, indices en mandjes. Meldende partijen worden geacht voor het berekenen van aandelen aan te sluiten bij de methodiek van genoemde Verordening. De ingetrokken beleidsregel is daarmee overbodig geworden. Een meer uitgebreide toelichting (met een link naar (de toelichting in) de Staatscourant) is te lezen bij het besluit in de Staatscourant.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.