Ads Top

Bestuurlijke boete voor ASR Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 10 mei 2016 een bestuurlijke boete van 350.000 euro opgelegd aan ASR Bank. ASR Bank dient volgens regelgeving te allen tijde minimaal aan een totale kapitaalratio van 8 procent te voldoen. Door achtergestelde leningen van financiële instellingen niet, zoals de wet- en regelgeving voorschrijft, af te trekken van haar toetsingsvermogen heeft ASR Bank in januari en februari 2015 de wettelijke minimale totale kapitaal- c.q. solvabiliteitsratio van 8 procent doorbroken.

Het basisbedrag voor overtreding van dit wetsartikel is 2 miljoen euro. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete dient DNB in haar overwegingen onder meer rekening te houden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de feiten en de bijzondere omstandigheden van het geval en de draagkracht van ASR Bank. 

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.