Ads Top

AFM legt last onder dwangsom op aan financieel adviseur Storms

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 21 april 2016 een last onder dwangsom opgelegd aan Marcel Storms. Storms is bestuurder van EMSTO Advies B.V. De AFM vermoedt dat Storms adviseert over dan wel bemiddelt in onder andere hypotheken zonder AFM-vergunning.

Om te kunnen beoordelen of hij hiermee daadwerkelijk de wet overtreedt, heeft de AFM Storms om informatie gevraagd. Omdat Storms niet volledig heeft voldaan aan de informatieverzoeken van de AFM, heeft de AFM hem door deze maatregel gelast deze informatie alsnog te geven.

De AFM zegt te beschikken over informatie waaruit blijkt dat Storms consumenten thuis bezoekt en zich voordoet als een bemiddelaar die nauw samenwerkt met een vergunninghouder, waardoor hij zelf niet over een AFM-vergunning hoeft te beschikken. Het is verboden om zonder AFM-vergunning te adviseren over en te bemiddelen in financiële producten.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.