Ads Top

Kwijtschelding leenbijstand niet meer tot fiscale inkomen gerekend

De Belastingdienst rekent vanaf het belastingjaar 2013 kwijtschelding van leenbijstand op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) niet meer mee in de loon- en inkomstenbelasting van (aspirant)ondernemers. Zo wordt in de toekomst voorkomen dat zij huur- en zorgtoeslag moeten terugbetalen, omdat ze door de kwijtschelding van de leenbijstand een hoger inkomen leken te hebben. Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer drong eerder aan op aanpassing van deze situatie naar aanleiding van klachten van (aspirant)ondernemers die in financiële problemen kwamen.
In juli 2012 heeft de Nationale ombudsman het ministerie van Financiën benaderd en aandacht gevraagd voor de problematiek. Het probleem was bekend bij het ministerie, maar had tot dan niet de hoogste prioriteit. Het ministerie van Financiën heeft het voortouw genomen en in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is besloten om de heffing in lijn te brengen met de uitspraak van de Hoge Raad van 7 oktober 2005.
Het overleg heeft geleid tot het Besluit van 20 december 2012. Volgens paragraaf 9 van dit besluit is kwijtschelding door de gemeente van de verstrekte lening niet aan te merken als een periodieke uitkering. Met andere woorden: deze eenmalige kwijtschelding behoort niet tot het belastbare inkomen van de (aspirant)ondernemer en heeft dan ook geen effect op zijn huurtoeslag. Het besluit treedt in werking met ingang van het belastingjaar 2013.
Het ministerie van Financiën heeft aangegeven dat de regeling ook wordt opgenomen in de Rekenregels en handleiding loonheffingen over bijstandsuitkeringen 2013.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.