Ads Top

Europeanen plannen hun pensioen onvoldoende

Veel Europeanen hebben geen inzicht in het inkomen dat ze op hun oude dag zullen ontvangen. Ook is het grootste deel van hen niet voldoende op de hoogte van veranderingen binnen het pensioenstelsel van hun thuisland. Het is tegenwoordig belangrijker dan ooit dat ieder zijn eigen financiële toekomst veiligstelt. Dit belang blijkt echter nog niet tot veel Europeanen door te dringen.
Uit een onderzoek van ING Investment Management (ING IM) blijkt dat slechts 30% van de Europeanen een pensioenregeling heeft. Dit terwijl bijna de helft (49%) van de ondervraagden met vervroegd pensioen wil. Wel vindt 59% van de Europese bevolking dat het tijd wordt om eens te beginnen met de planning van haar pensioen.
Twee derde van de Europeanen (66%) weet niet of hun spaargeld en pensioenplan voldoende zal zijn voor de financiering van hun pensioen. Ondanks dat vinden zij het wel belangrijk om hierin te blijven investeren. In Nederland heeft de negatieve berichtgeving rondom pensioenen geresulteerd in terughoudendheid. De helft van de Nederlandse bevolking weet niet zeker meer of haar pensioen wel een goede investering is.
Verder staat een gebrek aan flexibiliteit, met betrekking tot pensioenregelingen, en een sterke focus op het veiligstellen van de financiële toekomst van het kroost het sparen voor het pensioen in de weg. Ruim 80% van de ondervraagden gaf aan dat zij geld sparen om flexibel te kunnen zijn in hun uitgaven. Voor 83% van de ondervraagden heeft het plannen van de financiële toekomst van het kroost (denk aan studiekosten e.d.) de hoogste prioriteit.
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt ten aanzien van de volledigheid of juistheid ervan, uitdrukkelijk of stilzwijgend, geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, garantie of verklaring gegeven. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
ING Investment Management (Europe) B.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot ING Groep, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Geen aansprakelijkheid zal worden aanvaard voor schade die door de lezers wordt geleden als het gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.