Ads Top

Dijsselbloem breidt provisieverbod uit

Minister Dijsselbloem van Financiën gaat het provisieverbod verbreden. Met ingang van 2014 geldt het verbod ook voor onder andere (individueel) vermogensbeheer en beleggingsadvies. Dit is een logisch vervolg op het al geldende provisieverbod bij bijvoorbeeld hypotheken en levensverzekeringen. Deze werkwijze zonder provisies geeft inzicht in de kosten en consumenten kunnen er van op aan dat ze een eerlijk advies krijgen. Zo staat de klant centraal, en dus niet de hoogte van de provisie. Uitbreiding van het provisieverbod is onderdeel van het ontwerpbesluit Wijzgingsbesluit financiële markten 2014. De openbare consultatie van dit voorgenomen besluit is vandaag gestart.
Het ontwerpbesluit omvat ook andere aanpassingen. Zo wordt het, nu het Europese Solvency 2 raamwerk voor verzekeraars is vertraagd, mogelijk gemaakt dat de Nederlansche Bank bij het toezicht op verzekeraars eerder maatregelen kan nemen om te voorkomen dat een verzekeraar in de problemen komt.  De 'interventieladder' wordt versterkt en meer risicogeoriënteerd gemaakt. Hiertoe worden verzekeraars vanaf 2014 verplicht een verklaring van geen bezwaar aan te vragen alvorens dividend te mogen uitkeren, wanneer de solvabiliteitspositie binnen 12 maanden onder de vereiste solvabiliteit dreigt te komen. Verder wordt er voor grote en middelgrote leven- en natura-uitvaartverzekeraars een toetscriterium ingevoerd, dat een goede indicatie zal geven of de solvabileitspositie binnen 12 maanden te kort gaat schieten. Tot slot wordt voor alle grote en middelgrote verzekeraars een 'eigen-risico-beoorderling' verplicht gesteld, waardoor de verzekeraar de Nederlansche Bank inzicht geeft in het specifieke risicoprofiel van die betreffende verzekeraar. Een ander gebied waarop het ontwerpbesluit aanpassingen omvat, is de introductie van een toezichthouderinstrumentarium voor de naleving van het directe wettelijke toezicht op afwikkelondernemingen. Dit draagt bij aan het versterken van de stabiliteit van het financiële stelsel.
De openbare consultatie van het ontwerpbesluit Wijzigingsbesluit financiële markten is gestart. Het ontwerpbesluit bevat een aantal wijzigingen van algemene maatregelen van bestuur die hun grondslag hebben in de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet op het accountantsberoep (Wab), de Wet verplichte beroepspensioenregeling (WvB) en de Wet toezicht financiële verslaggeving (Wtfv). Het ontwerpbesluit heeft een beoogde inwerkingtredingdatum van 1 januari 2014. Het Wijzigingsbesluit finanicële markten 2014 is ter consultatie voorgelegd op de website: www.internetconsultatie.nl. De termijn voor consultatie bedraagt 4 weken. Reactie kunnen tot en met uiterlijk 1 mei 2014 worden ingediend. Reageren kan via: www.internetconsultatie.nl/wijzigingsbesluitfm2014.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.