Ads Top

CZ groep behaalt positief resultaat in 2012

De CZ groep (hierna: CZ) heeft het jaar 2012 afgesloten met een positief resultaat van 363 miljoen euro op de basisverzekering en een positief resultaat van 41 miljoen euro op de aanvullende verzekeringen. Bovendien behaalde CZ een positief resultaat van 114 miljoen euro op beleggingen. Het totaalresultaat over 2012 bedroeg daarmee 518 miljoen euro. Dit blijkt uit het zojuist verschenen jaarverslag van CZ.
Het positieve resultaat heeft ervoor gezorgd dat CZ de premie voor haar verzekerden in 2013 al kon verlagen met ruim 70 miljoen euro. Bestuursvoorzitter Wim van der Meeren: "Door scherpe zorginkoop sturen we op goede kwaliteit van zorg en op beheersing van de kosten. Dat begint te werken. We hebben de afgelopen weken al gezien dat de positieve resultaten van zorgverzekeraars veel losmaken in het publieke debat. Ik wil benadrukken dat ons positieve resultaat goed nieuws is voor onze verzekerden. Er zijn drie dingen waarvoor wij dit geld kunnen gebruiken: dat is voor de zorg, dat is voor de reserves die wij van toezichthouder DNB moeten aanhouden en dat is voor premiedemping. CZ heeft op haar positieve resultaten over 2012 al een voorschot genomen in de premiestelling 2013 en die met ruim 70 miljoen euro verlaagd."
Het technisch resultaat op de basisverzekering was 363 miljoen euro. Het technisch resultaat op de aanvullende verzekeringen was 41 miljoen euro. Bovendien behaalde CZ een resultaat van 114 miljoen euro op beleggingen. Het totaalresultaat over 2012 bedroeg daarmee 518 miljoen euro. De omzet (premies en bijdragen) bedroeg ruim 7,8 miljard euro. CZ had in 2012 gemiddeld ruim 3,3 miljoen verzekerden. De uitgaven aan ziektekosten bedroegen 7,1 miljard euro. Het eigen vermogen was eind vorig jaar ruim 2 miljard euro. Hiermee voldoet CZ aan de eisen van De Nederlandsche Bank. CZ is hiermee ook voorbereid op de hogere Solvency II-eisen. CZ werkte de afgelopen jaren niet alleen aan scherpere zorginkoop maar stuurde ook op haar eigen beheerskosten. Die waren al relatief laag, maar zijn nu nog verder afgenomen met 9,9 procent naar 4,1 procent van de premies en bijdragen. Het gemiddeld aantal medewerkers nam af met 175 fte, tot 2.185 fte. Zie ook de grafische weergave van de resultaten in de bijlage.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.