Ads Top

Voorzichtig optimisme op de financiële arbeidsmarkt

In 2012 is de vraag naar hoger opgeleide financieel specialisten met 9% gekrompen ten opzichte van 2011. Toch zijn er in het vierde kwartaal duidelijke signalen van een stabilisatie en zelfs van voorzichtige groei te zien. Dit blijkt uit de analyse 'Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt 2012' van Erik Kolthof, competence director Finance & ICT bij Yacht.
In het vierde kwartaal van 2012 is de vraag naar business controllers gestabiliseerd ten opzichte van het derde kwartaal 2012. De vraag naar zware financieel management posities steeg zelfs met 7%. Ook de vraag naar experts op het gebied van audit en toezicht én jong financieel talent blijft op een structureel hoog niveau. De kaasschaaf bezuinigingen op de finance functie zijn uitgewerkt en de aanhoudende crisis vraag om extra maatregelen waarvoor financieel specialisten onmisbaar zijn.
De vraag naar financieel specialisten zoals financial controllers, auditors, finance managers en assistant en business controllers krimpt over heel 2012 nog steeds. Geen enkele sector ontkomt aan deze krimp. Ook regionaal zien we overal dalingen terugkomen, waarbij er sprake is van een grote spreiding. In Limburg is de krimp 36%, in Zuid Holland 6,5% en Noord Brabant 8%. De vraag naar financial controllers laat de grootste krimp zien, namelijk 19%. De vraag naar accountants laat ook een forse daling zien. Met een afname van 18% in 2012 wordt bevestigd dat deze doelgroep een lastige periode doormaakt.
Duidelijke signalen van stabilisatie en zelfs groei op deelgebieden
Over heel 2012 is de vraag naar goede administrateurs vrijwel stabiel gebleven. Hetzelfde zien we terug bij de vraag naar auditors, waarbij voor deze experts de vraag in het vierde kwartaal 2012 zelfs een groei liet zien van 21% ten opzichte van het derde kwartaal 2012. De behoefte aan controle en toezicht vertaalde zich ook in 2012 in een stijgend aantal vacatures voor deze experts.
De vraag naar jong financieel talent met tussen de 1 en 8 jaar werkervaring is het afgelopen jaar onverkort groot gebleven. Deze groep, die snel productief en relatief goedkoop is, blijft gewild op de arbeidsmarkt.
Opvallend maar verklaarbaar is de groei van de vraag naar zwaardere financieel management posities. Na een afname in de vraag in de afgelopen jaren is in het vierde kwartaal een groei van 7 procent waar te nemen.
De aanhoudende crisis vraagt om extra maatregelen waarvoor financieel experts onmisbaar zijn. "Bij het begin van de crisis in 2009 zagen we een soortgelijk verschijnsel," aldus Erik Kolthof. De vraag naar financieel specialisten bleef nog geruime tijd op een hoog niveau omdat kosten en opbrengsten goed in kaart gebracht moesten worden én processen werden verbeterd. Hierdoor konden beter onderbouwde maatregelen worden genomen. Toen dit op orde was, werd finance, als staffunctie, zelf een kostenpost waarop bezuinigd kon worden. Door de aanhoudende economische crisis is dit ook volop aan de orde geweest. Met name op financieel-administratieve functies zoals administrateurs is sterk bezuinigd en natuurlijk verloop is zoveel mogelijk intern opgelost. Deze kaasschaafmethode om de kosten van de finance functie terug te brengen is bij veel organisaties uitgeput, waardoor de vraag naar goede administrateurs weer is opgeveerd."
Verdere bezuinigingen op de finance functie vragen om een structureel andere inrichting en werkwijze binnen financiële afdelingen. Naast een meer wendbare finance afdeling dwingt de huidige economische crisis organisaties ertoe om ook de totale bedrijfsvoering anders in te richten waarna reorganisaties en structurele veranderingen doorgevoerd kunnen worden. Om deze wendbaarheid te vergroten, zijn met name zware financieel managers en ervaren business controllers nodig die de opties en consequenties inzichtelijk maken en kunnen meehelpen bij de veranderingen. "Nu de vraag naar zwaardere financieel specialisten aantrekt, is voorzichtig optimisme over de toenemende vraag naar financieel specialisten die de maatregelen moeten implementeren op zijn plaats" concludeert Erik Kolthof.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.