Ads Top

Commissie Structuur Nederlandse banken start met consultatie

De Commissie Structuur Nederlandse banken start met de consultatie voor het onderzoek naar het verder terugdringen van risico’s in het Nederlandse bankwezen. De Commissie nodigt geïnteresseerden uit om te reageren op de vraag hoe de stabiliteit van de Nederlandse bankensector kan worden versterkt.
De consultatie stelt geïnteresseerden in de gelegenheid te reageren op de vraag die in het mandaat aan de Commissie is voorgelegd. In het mandaat wordt specifiek gevraagd in te gaan op de toepasbaarheid van de aanbevelingen van de Commissie-Liikanen in Nederland en de manier waarop de scheidbaarheid van Nederlandse banken vorm kan krijgen. In dit kader zal de Commissie ook stilstaan bij de noodzaak om de bankensector dienstbaar te laten zijn aan de economie.
In reactie op de financiële crisis is op internationaal, Europees en nationaal niveau al een uitgebreid pakket maatregelen ingevoerd. Hiermee worden de aan het licht gekomen misstanden en de risico’s voor de financiële stabiliteit aangepakt. De Commissie is gevraagd om op basis van haar mandaat aanbevelingen te doen over de noodzaak van aanvullende structuurhervormingen van de Nederlandse bankensector.
De Commissie Structuur Nederlandse Banken is een onafhankelijke commissie die op verzoek van de Tweede Kamer is ingesteld. De commissie wordt voorgezeten door prof. dr. H.H.F. Wijffels en is samengesteld uit in totaal dertien wetenschappers en andere experts. Streefdatum voor het eindrapport is 15 juni 2013.


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.