Ads Top

Kabinet neemt advies versterking bestuur pensioenfondsen niet over

Staatssecretaris Klijnsma van SZW neemt de belangrijkste voorstellen uit het SER-advies over het wetsvoorstel ter versterking van het bestuur van pensioenfondsen van 10 september 2012 niet over. Dat schrijft zij in een brief namens het kabinet aan de SER. Met het wetsvoorstel wil het kabinet de deskundigheid en het interne toezicht versterken, een adequate vertegenwoordiging van alle risicodragers binnen het fonds regelen en de taken en organen van pensioenfondsen stroomlijnen.
Zo neemt zij het voorstel om slechts één one tier bestuursmodel mogelijk te maken niet over, omdat het kabinet de keuze niet op voorhand wil inperken. Ook volgt zij het voorstel niet op om een voorgenomen statutenwijziging schriftelijk voor advies voor te leggen aan de raad van toezicht, de niet-uitvoerende bestuurders en de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad. Reden is dat het kabinet dit voorstel overbodig acht.
Wèl gaat het kabinet mee in het voorstel van de SER om de zetelverdeling niet langer te koppelen aan premiemaximalisatie.
Het voorstel om sociale partners een rol te geven in de keuze van het bestuursmodel wordt niet overgenomen. Het kabinet wijst erop dat een vetorecht voor cao-partijen afbreuk zou doen aan de verantwoordelijkheid van het fondsbestuur. Ook de voorstellen over de keuze tussen raad van toezicht en visitatiecommissie en de overgangsregeling worden niet nagevolgd. Wel laat het kabinet weten dat er een specifieke regeling zal worden getroffen over maximering van het aantal bestuurs- en toezichtsfuncties bij pensioenfondsen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.