Ads Top

Renteverlagingen raken ook kinderspaarrekening

De kaalslag in spaarrentes die de afgelopen maanden is ingezet heeft daarmee nu ook de kinderspaarrekeningen bereikt, constateert vergelijkingssite Geld.nl. SNS Bank verlaagt vandaag de rente op haar Zilvervlootspaarrekening van 2,3 naar 2,2 procent. Rabobank sneed vorige week in haar jeugdspaarrentes, evenals Argenta en ASN Bank. De opvallendste daling was die van ASN Bank die de rente, na ruim twee jaar op de hoogste rente te hebben geboden, verlaagde van 3 naar 2,8 procent.
De gemiddelde rente op een jeugdspaarrekening bedroeg in januari van 2012 nog ruim 2,5 procent. Dit is de laatste weken gedaald tot ongeveer 2,1 procent. “Het is bijzonder als banken hun rentes voor jeugdsparen verlagen, omdat de rentes op kinderspaarrekeningen doorgaans erg stabiel zijn”, zegt Amanda Bulthuis van Geld.nl. “De bedragen die maximaal gestort mogen worden op een jeugdspaarrekening zijn altijd lager dan op gewone spaarrekeningen bij banken. Omdat het dus om een lager bedrag aan spaargeld gaat, is het voor banken minder noodzakelijk de rentes op jeugdspaarrekeningen direct te laten meebewegen met de lage marktrentes.”
Daar komt bij dat geld op een jeugdspaarrekening doorgaans voor langere tijd op de rekening staat. Omdat banken langer over het geld kunnen beschikken, kunnen zij hierop ook hogere rentes vergoeden dan op een reguliere variabele spaarrekening. “We zijn nu echter in een situatie beland waarin de marktrentes voor kortlopend geld, dat tot 1 jaar uitgezet kan worden, hoger liggen dan voor geld dat 1 tot 4 jaar kan worden uitgezet”, licht Bulthuis toe. “Hierdoor zien banken zich genoodzaakt ook de rentes voor spaargelden waar ze langer over kunnen beschikken te verlagen. Dat zagen we de afgelopen maanden al bij de deposito’s met looptijden tot en met 4 jaar en nu dus ook bij de rentes voor jeugdsparen.”
Dat banken massaal hun rentes verlagen, kent twee oorzaken. Enerzijds zijn er de lage ECB-rente en de lage Euribor tarieven die het voor banken goedkoper maken om geld op te halen bij de Europese Centrale Bank (ECB) of op de geldmarkt.
Maar wat ook een rol speelt is de combinatie van het grote aanbod van spaargeld dat banken op zich af zien komen en de steeds beperkender wordende mogelijkheden om dit winstgevend uit te zetten. In 2012 is het totale spaargeld van Nederlandse huishoudens gestegen tot ruim 328 miljard euro, volgens cijfers van De Nederlandsche Bank. (DNB) “Banken gebruiken dit spaargeld op twee manieren: deels worden hiermee de verstrekte kredieten en hypotheken gefinancierd en anderzijds wordt het geld uitgezet op de geld- en kapitaalmarkten”, legt Bulthuis uit.
“Door de kredietcrisis zijn banken steeds strengere eisen gaan stellen aan consumenten en bedrijven bij het verstrekken van leningen en hypotheken. Het gevolg hiervan is dat er minder kredieten worden verstrekt en de verstrekte kredieten vaak lager zijn”, stelt Bulthuis. “Anderzijds dalen de rentes op de geld- en kapitaalmarkten waardoor banken het geld steeds minder gemakkelijk winstgevend kunnen uitzetten. Banken moeten dus wel hun spaarrentes verlagen om er nog iets op te kunnen verdienen.”

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.