Ads Top

Triodos Bank versterkt team Landbouw&Voeding

Triodos Bank Nederland heeft haar team Landbouw&Voeding versterkt met Michiel Wagener. Hij zal zich als verantwoordelijke voor het team inzetten voor de verdere uitbouw van de kredietportefeuille, met financieringen aan de gehele keten in de landbouw- en voedingsector. Michiel is op 2 januari 2013 in dienst getreden bij de bank.
Michiel Wagener (1972) studeerde aan de HAS Den Bosch en werkte na eerst vijf jaar zelf ervaring te hebben opgedaan in de agribusiness, twaalf jaar als agrarisch expert voor achtereenvolgens ABN AMRO en Deutsche Bank. Daar was hij in zijn laatste functie verantwoordelijk voor het agrarisch team Zuid-Nederland. Daarnaast brengt hij zijn kennis en ervaring in bij studieprojecten aan de HAS Den Bosch en is hiermee coach van toekomstige ondernemers in de agrarische sector.
Een van de grote vraagstukken van deze tijd is hoe de wereldbevolking kan worden gevoed zonder de uiterst dunne laag vruchtbare grond rondom de aarde uit te putten. Michiel Wagener: "Lang niet iedereen is het daar over eens, en mogelijk is er ook niet één antwoord op te geven. Maar in de optiek van Triodos Bank is biologische landbouw nog steeds de beste benadering van deze vraag. De financieringskeuzen die wij als banken op dit moment maken, zijn hoe dan ook van grote invloed op de kwaliteit van de voedselproductie in de komende decennia. Je ontkomt er ook als financier dus gewoon niet aan keuzen te maken die ook op de langere duur zijn vol te houden."
Duurzame landbouw erkent de relatie tussen het milieu, onze gezondheid en het voedsel dat wij eten. Duurzame boeren vermijden het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest, en hanteren strenge normen voor het welzijn van dieren. Triodos Bank is al ruim dertig jaar als financier betrokken bij uiteenlopende initiatieven met maatschappelijke meerwaarde in de gehele voedselketen, van productie en verwerking tot de handel en verkoop.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.