Ads Top

Mathijs van Dijk bijzonder hoogleraar Financiële Markten

Per 1 juli 2012 is prof.dr. Mathijs van Dijk benoemd tot bijzonder hoogleraar Business Adminstration, with particular reference to financial markets in de Rotterdam School of Management, Erasmus University vanwege het Erasmus Trustfonds. De leerstoel is ingesteld om fundamenteel onderzoek naar de organisatie en het functioneren van hedendaagse financiële markten te stimuleren.
De centrale vraag hierbij zal zijn hoe financiële markten kunnen worden ingericht om hun functie (het toekennen van kapitaal, het bieden van investeringsmogelijkheden en het spreiden van risico) te optimaliseren, terwijl tegelijkertijd de kansen op en de gevolgen van financiële crises worden verkleind. Hiervoor is meer inzicht nodig in de internationale samenhang tussen financiële markten, in de invloed van financiële markten op de economie als geheel en in het effect van regelgeving en toezicht.
Sinds het begin van de handel in aandelen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (1602, Amsterdam) zijn financiële markten steeds belangrijker geworden. Bedrijven kunnen er kapitaal ophalen en particuliere en institutionele beleggers kunnen er investeren en hun risico spreiden. "Maar de steeds grotere rol van financiële markten brengt ook risico’s met zich mee; de recente crisis laat zien dat problemen die ontstaan op financiële markten razendsnel kunnen overslaan naar markten in andere landen, met zeer grote gevolgen voor de wereldeconomie. We willen hier meer inzicht in krijgen om te achterhalen hoe het financiële stelsel zo goed mogelijk kan worden ingericht om welvaart te bevorderen", aldus Van Dijk.
Zijn onderzoek toont aan dat aandelenmarkten baat erbij hebben open te staan voor buitenlandse investeerders, dat de efficiëntie van het prijsvormingsproces op financiële markten in belangrijke mate fluctueert over de tijd, en dat bedrijven meer aandelenkapitaal ophalen als aandelenmarkten liquide zijn. Zijn meest recente onderzoek gaat over de sociaal-maatschappelijke gevolgen van financiële crises in een groot aantal verschillende landen.
Mathijs van Dijk is sinds 2005 verbonden aan RSM. Daarvoor was hij als gastonderzoeker verbonden aan de Ohio State University, Duke University en de University of California at Los Angeles (UCLA). Hij studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde in 2002 als financieel econoom aan de Universiteit Maastricht.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.