Ads Top

Provincies, gemeenten & waterschappen wijzen nieuwe begrotingsregels af

De decentrale overheden hebben in een brandbrief de lijsttrekkers voor de Kamerverkiezingen opgeroepen het wetsontwerp Houdbare Overheidsfinanciën (Hof) aan te passen en het verplicht schatkistbankieren niet in te voeren.
In de brief stellen de decentrale overheden dat het wetsvoorstel Hof grote belemmeringen opwerpt voor investeringen en het zelfs onmogelijk maakt om reserves te gebruiken om investeringen te financieren. Hierdoor dreigt de economie al in 2013 900 miljoen euro aan investeringen mis te lopen. Dit bedrag loopt daarna op tot enkele miljarden per jaar. Voor de gehele volgende kabinetsperiode is dat in totaal 11 miljard euro. Dat is onverantwoord volgens de provincies, waterschappen en gemeenten.
Door het verplichte bankieren bij het Rijk lopen de decentrale overheden 135 miljoen euro per jaar aan rendement mis. Dit terwijl het door het Rijk beoogde doel, verbetering van de overheidsschuld, slechts beperkt wordt bereikt. de overheidsschuld wordt alleen statistisch en met maar 1% opgepoetst.
Provincies, gemeenten en waterschappen moeten jaarlijks sluitende begrotingen hebben. Met keurig sluitende begrotingen kunnen zij investeren en sparen voor grote uitgaven. Het wetsvoorstel Houdbare Overheidsfinanciën (Hof) belemmert investeringen en maakt het uitgeven van spaargeld onmogelijk. Door een verschil in boekhoudstelsels van het Rijk en de decentrale overheden wordt zowel het investeren als het gebruik van reserves gezien als een begrotingstekort. Dat werkt negatief door in het EMU-saldo, het landelijke begrotingstekort waar Brussel de regering op aanspreekt.
Schatkistbankieren verplicht provincies, gemeenten en waterschappen om spaargeld te stallen bij het Rijk. Het moet helpen om de Nederlandse overheidsschuld te verlagen. "Dit is slechts een cosmetische ingreep", aldus Johan Remkes, voorzitter van het Interprovinciaal Overleg. "Doordat overschotten worden aangehouden bij het Rijk lijkt er meer geld in de schatkist te zitten. Statistisch daalt de overheidsschuld dan, met 1%, maar de feitelijke omvang van de schulden niet. Ondertussen lopen de decentrale overheden wél rendement mis. Dat geld kunnen we juist nu heel erg goed gebruiken."
Volgens de decentrale overheden remmen zowel het wetsvoorstel Hof als het schatkistbankieren regionale en lokale investeringen. Regionale en lokale initiatieven die de economie stimuleren, moeten na invoering van de twee voorstellen worden geschrapt. Dat vinden de lagere overheden onverantwoord in een tijd waarin iedere kans om de economie een impuls te geven noodzakelijk is. VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma: "Juist in de regio ontstaan de verbindingen en maatschappelijke coalities die ons land vooruit helpen. De 'ports' en 'valleys' bundelen de kennis en expertise die Nederland concurrerend maken. De Wet Hof en het schatkistbankieren hinderen krachtig regionaal ruimtelijk-economisch beleid."
Volgens IPO, VNG en UvW zijn er alternatieven voor het wetsvoorstel Hof en het verplicht schatkistbankieren die de autonomie, kracht en dynamiek van de decentrale overheden niet inperken. Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen: "De huidige voorstellen wijzen wij af, maar wij gaan graag het gesprek aan met het volgende kabinet over andere, minder schadelijke manieren waarmee we dezelfde doelen kunnen bereiken. Voldoen aan Brusselse regels en effectief economisch herstelbeleid kunnen prima samen gaan."

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.