Ads Top

DSW houdt de premie voor de basisverzekering gelijk

Sinds de invoering van de basisverzekering maakt DSW Zorgverzekeraar de premie jaarlijks als eerste bekend. Voor DSW verzekerden, ongeacht of deze individueel of collectief verzekerd zijn, zal de jaarpremie in 2013 1.230 euro bedragen, ofwel 102,50 euro per maand. Hiermee blijft de premie van de basisverzekering bij DSW gelijk aan de premie voor 2012.
VWS heeft in de Miljoenennota vastgesteld dat in 2012 de gemiddelde jaarpremie van alle verzekeraars 1.253 euro bedraagt. Volgens de raming van het Ministerie van VWS zal voor 2013 de gemiddelde jaarpremie met 20 euro stijgen naar 1.273 euro. Door ingewijden werd de afgelopen week in de pers aangegeven dat voor 2013 een stijging van 100 euro wordt verwacht. Dat zou duiden op een premie van ruim 1.350 euro. Met een jaarpremie van 1.230 euro blijft DSW niet alleen duidelijk onder de verwachting van VWS voor 2013, maar ook onder de gemiddelde jaarpremie van alle verzekeraars voor 2012.
De rekenpremie stijgt door de toename van de zorgkosten vanwege volumegroei en een stijging van de lonen en prijzen. Verder hevelt de overheid de geriatrische revalidatiezorg en de kosten van een aantal zorgopleidingen in 2013 over naar de Zorgverzekeringswet. Dit heeft, met enkele andere aanpassingen, tot gevolg dat landelijk de premie voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder met circa 184 euro moet worden verhoogd. De premiestijging wordt met circa 80 euro beperkt doordat de overheid het verplichte eigen risico van 220 euro naar 350 euro per jaar heeft verhoogd en enkele eigen bijdragen introduceert. Per saldo zou de premie hierdoor met 104 euro moeten stijgen.
Het succesvolle inkoopbeleid ten aanzien van geneesmiddelen dat de zorgverzekeraars de afgelopen jaren hebben gevoerd, heeft in 2012 geleid tot een forse daling van de kosten farmacie die in 2013 versterkt zal doorwerken. VWS heeft voor 2013 geen rekening gehouden met deze kostenontwikkeling die voor alle verzekeraars geldt. Deze daling van de kosten maakt het DSW mogelijk de premie met 55 euro lager vast te stellen.
DSW kondigde reeds vorig jaar bij het bekendmaken van de premie 2012 aan dat als de kosten lager uit zouden vallen dan verwacht, wij dit op toekomstige premies in mindering zouden brengen. Vanwege de lagere kosten farmacie in 2012 geeft DSW in de premie van 2013 een bedrag van 50 euro terug.
De premie van de aanvullende verzekering stijgt beperkt met ongeveer 1,5%. In 2013 bedraagt de premie van de AV-Standaard 18,75 euro (2012: 18,50 euro) en van de AV-Top 31,25 euro (2012: 30,75 euro) per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis verzekerd voor de aanvullende verzekering.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.