Ads Top

De Jager neemt aanbevelingen Commissie De Wit over

Minister Jan Kees de Jager van Financiën heeft namens het kabinet de Tweede Kamer een reactie gestuurd op het rapport van de Parlementaire Enquête Commissie Financieel Stelsel (PEFS). De minister neemt de aanbevelingen van de PEFS over om de financiële sector verder te versterken en het crisismanagement te verbeteren.
'De aanbevelingen van de Commissie leiden tot belangrijke maatregelen om de financiële sector te versterken. Dit is van wezenlijk belang om het vertrouwen in de financiële sector in Nederland verder te herstellen', aldus minister De Jager.
Er is al veel gebeurd om de sector te hervormen. Inmiddels zijn verschillende wetgevingspakketten door het parlement aangenomen. Deze wetten zijn onderdeel van het grote hervormingsplan van de financiële sector van minister De Jager. Zo worden kapitaalseisen van financiële instellingen verscherpt en zijn de bevoegdheden van de minister van Financiën en DNB verruimd om bij een crisis in te grijpen.
Het kabinet volgt de Commissie in haar aanbeveling om afwikkelbaarheid van banken verder te verbeteren waardoor de risico’s voor de belastingbetaler zoveel mogelijk worden beperkt. Ook neemt het kabinet de aanbeveling over de financiële crisisaanpak over en zal hiervoor een bijgewerkt crisisplan financiële sector opstellen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.