Ads Top

Vertrouwen door armen belangrijk voor slagen microverzekeringen

Het begint met vertrouwen, pas dan worden er door de allerarmsten ter wereld microverzekeringen afgesloten. Microverzekeringen kunnen arme mensen de mogelijkheid bieden om met risico’s om te gaan, zoals natuurrampen, gezondheidsproblemen en ongelukken. Arme mensen hebben hiervoor vaak te weinig financiële reserves en dit leidt tot blijvende armoede. UT-promovenda Karlijn Morsink deed onderzoek naar het in de praktijk achterblijven van de theoretisch voorspelde vraag naar microverzekeringen. En trachtte de vraag te beantwoorden of microverzekeringen wel echt helpen om de armoede te verminderen. De belangrijkste bevindingen zijn dat vertrouwen in de verzekering uitermate belangrijk is voor het afsluiten van de verzekeringen, en dat microverzekeringen inderdaad helpen bij het verminderen van armoede. Karlijn Morsink deed o.a. veldonderzoek in India, Kenia, de Filipijnen en Ethiopië en verdedigt haar proefschrift op 14 september aan het Institute for Innovation and Governance Studies.
“Microverzekeringen zijn belangrijk voor de allerarmsten, met name omdat bestaande vangnetten onvoldoende werken. De verzekering biedt stabiliteit na bijvoorbeeld natuurrampen zoals een taifoen. Microverzekeringen zijn gewone verzekeringen, maar dan toegespitst op de specifieke situatie van arme mensen in ontwikkelingslanden. Dit betekent, dat de premie meestal laag is en de manier van aanbieden vaak via lokale netwerken verloopt. Het bedrag dat een verzekeraar uitkeert na een ramp zorgt ervoor dat mensen hun huis kunnen repareren zonder dat ze hiervoor hun enige koe of een ander productiemiddel hoeven te verkopen. De kinderen kunnen gewoon naar school blijven gaan en hun ouders hoeven ook geen leningen aan te gaan bij familie of bij een woekeraar in het dorp.”
“Uit het onderzoek blijkt, dat vooral vertrouwen in de verzekeraar via goede ervaringen van bekenden in het eigen dorp een grote rol speelt bij de afsluiting er van. Het speelt zo’n grote rol, dat het kan verklaren waarom mensen die risicomijdend zijn, en dus volgens de theorie een verzekering zouden moeten nemen, toch geen verzekering afsluiten. “Met de toegang tot financiële diensten, zoals microkrediet en microverzekeringen, geven we arme mensen in ontwikkelingslanden de kans om hun eigen keuzes voor hun toekomst te maken”, vertelt Morsink. “Het is gemakkelijk om vanuit rijke landen te proberen armoede te bestrijden via giften, maar dit leidt zelden tot duurzame oplossingen. Publiek private samenwerking, waarin bijvoorbeeld lokale capaciteitsopbouw wordt gecombineerd met duurzame financiële producten, kan wel een oplossing bieden. Kijk maar naar de ziektekostenverzekeringen in veel ontwikkelingslanden. “Wat tenslotte nog belangrijk is, microverzekeringen zijn niet dé oplossing voor armoede, zoals geen enkel middel dat ooit zal zijn! Het succes van microverzekeringen zit hem in de mogelijkheden die het biedt voor het risicomanagement van zowel huishoudens als overheden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.