Ads Top

De verkiezingsuitslag en uw portemonnee

De stemmen zijn geteld en de uitslag is bekend: PvdA en VVD worden de komende jaren het gezicht van politiek Nederland. Wellicht heet het kabinet toch Paars, inclusief D66, of Centrum, inclusief CDA. Maar dat rechts en links het samen moeten gaan doen is een zekerheid. Wat dit doet met uw financiën is - met enige armslag - nu al te zeggen. Wegwijs blikt daarom nu al in de toekomstige portemonnee.

Dit gebeurt er met de woning en hypotheek
Wat er met de woning, hypotheek en de rente daarop gebeurt, vonden kiezers veruit het belangrijkste onderwerp deze verkiezingen. Over de starters zijn de partijen het eens. Die moeten gestimuleerd worden door onder andere geen overdrachtsbelasting meer te betalen. Deze maatregel komt er zeker door.

Ook over aflossen zullen de partijen niet heel veel discussiëren. Er gaan veel stemmen op voor volledig aflossen. De manier waarop is nog niet geheel duidelijk maar het eerdere Kunduz-voorstel voor volledige aflossing gaat het halen. Hoe de aflossing zal plaatsvinden - volledig annuïtair of niet - is een onderwerp waar even over gekeuveld zal worden. Discussiëren is het bij dit onderwerp zeker niet, daarvoor liggen de partijen te veel op één lijn.

Dan de renteaftrek. Dat wordt spannend. PvdA en D66 willen terug naar 30%. CDA wil in ieder geval een gelijk tarief. VVD wil handhaving. Maar VVD staat er langzamerhand in Nederland en in Europa in z'n eentje voor met dit standpunt. VVD zal zich op dit punt hard maken voor een positieve uitkomst voor de kiezer. Maar dat het huidige systeem volledig gehandhaafd wordt, lijkt praktisch uitgesloten.

Dit gebeurt met de zorgverzekering
De huisarts blijft onder het eigen risico vallen. Eigenlijk is daar niet zoveel discussie over. Meer onduidelijkheid is er over de kosten van de zorg en hoe deze te financieren. Eén van de discussies gaat over het eigen risico. Dat dit jaarlijks zal stijgen, is iets dat eigenlijk geen van de partijen bestrijdt. Daarbij zeggen CDA en PvdA en in iets minder duidelijke termen ook D66: ontzie of compenseer de lagere inkomens. De mening van VVD is op dit punt standvastig. Hogere inkomens betalen al meer inkomstenbelasting en hoeven op dit terrein niet extra te betalen. Dat hogere inkomens aantoonbaar minder zorgkosten claimen, is in de discussie buiten beschouwing gelaten.

Dit gebeurt er met het pensioen
De AOW-leeftijdgaat naar 67 jaar. Dit gebeurt in 2018 (VVD), 2021 (D66) of 2025 (PvdA). CDA laat de termijn in het midden. Grote kans dat D66 het gelijk aan de zijde krijgt, als ze mee mogen regeren ten minste.

Dit gebeurt wanneer je werkloos wordt
De VVD wil een kortere maar hogere WW-uitkering en krijgt hierbij bijval van D66. PvdA wil het huidige systeem gelijk houden. Tot slot zijn CDA, D66 en PvdA het erover eens dat de werkgever de eerste zes maanden van de uitkering gaat betalen. Dit is zeker een discussiepunt dat samenvalt met het volgende punt.

Dit krijg je terug als je kinderen hebt
Ook dit wordt een forse discussie. PvdA wil dat hogere inkomens meer betalen voor de opvang. Maar VVD wil juist het probleem oplossen dat werkenden, ook met hogere inkomens, stoppen met werken omdat de kinderopvang te duur is. Dit punt gaat in de onderhandelingen langer duren. Een uitslag hierover is nog niet bekend.

Dit gebeurt er als je studeert
Op dit punt is er de meeste eensgezindheid: de langstudeerboete is passé. Geen enkele van de partijen is hier enthousiast over. Alle partijen kiezen voor een sociaal leenstelsel. De tijd van geld 'krijgen' is voorbij maar wat sociaal lenen precies inhoudt, gaat de coalitie nog onderzoeken.

Dit gebeurt er met Europa
Alle partijen zien het belang van een intensieve Europese samenwerking waarin de euro een rol blijft spelen. Hoe precies, dat is niet alleen aan het Nederlandse kabinet om te beslissen. In deze discussie spelen ook de kabinetten van de andere eurolanden een rol.

In de debatten voorafgaand aan de verkiezingen lag Mark Rutte flink onder vuur over de mate waarin hij bereid is extra geld te reserveren voor probleemlanden, zoals Griekenland. Het vuur kwam onder andere van aanstaand coalitiegenoot PvdA. Ondanks de vurige debatten is het de vraag of Nederland als kleine natie überhaupt wel in staat is een vuist te maken in Europa. We zullen dan eerst 'bond- annex lotgenoot' Duitsland mee moeten krijgen. Ook grootmacht Frankrijk legt meer gewicht in de schaal.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.