Ads Top

VEB dagvaardt Deloitte in Ahold zaak

De VEB heeft accountantsmaatschap Deloitte en 178 individuele maten gedagvaard vanwege het ten onrechte afgeven van goedkeurende verklaringen op de jaarrekeningen van Ahold.
Het betreft hier de jaren voorafgaand aan de boekhoudfraude in 2003. De accountants van Deloitte zijn daardoor mede aansprakelijk voor de schade die beleggers in de Ahold fraudezaak hebben geleden. De VEB wil dit niet ongestraft laten.
Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) berispte Deloitte accountant John van den Dries al in 2008 voor de gebrekkige controle bij Ahold.
Het CBB kwam in deze tuchtprocedure tot het eindoordeel dat ‘de accountant ernstig is tekortgeschoten en blijk heeft gegeven van een grote mate van passiviteit ten opzichte van wat hem werd aangeleverd'.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.