Ads Top

Minister Kamp: Meer deskundigheid in besturen pensioenfondsen

Pensioenfondsen kunnen straks kiezen voor een bestuur dat uitsluitend bestaat uit deskundige externe beroepsbestuurders. Voor een aantal belangrijke besluiten heeft dat bestuur dan nog de goedkeuring nodig van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Pensioenfondsen kunnen daarnaast ook kiezen voor een bestuursmodel dat uit werkgevers, werknemers en bovendien ook uit pensioengerechtigden bestaat. Kamp regelt hiermee dat – bij deze keuze – pensioengerechtigden steeds recht op een plek in het bestuur hebben (maximaal een kwart van het aantal zetels). Kamp gaat hiermee een stap verder dan het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Koşer Kaya (D66) en Blok (VVD) waarin ouderen pas na een raadpleging in het bestuur deel kunnen nemen. Aanvullend is in het wetsvoorstel bepaald dat werkgevers in dit bestuursmodel minder zetels krijgen als de pensioenpremie gemaximeerd is.
Bedrijfstakpensioenfondsen moeten straks een raad van toezicht instellen, ondernemingspensioenfondsen kunnen kiezen tussen een raad van toezicht of een visitatiecommissie.
Het wetsvoorstel past in het streven van de minister om er voor te zorgen dat deelnemers en gepensioneerden er zeker van kunnen zijn dat het bestuur van hun pensioenfonds deskundig is en belangen op evenwichtige wijze afweegt. De minister geeft hiermee ook invulling aan de aanbevelingen van de commissie Frijns over deskundigheid en risicobeheer van pensioenfondsen.
Minister Kamp stuurde eerder een voorontwerp van dit wetsvoorstel aan de Eerste en Tweede Kamer. Via een speciale website konden mensen hierop reageren. Mede naar aanleiding van deze reacties zijn wijzigingen doorgevoerd. Een voorbeeld daarvan is het recht van het bestuur om een kandidaat te weigeren als niet aan de kenniseisen wordt voldaan.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.