Ads Top

Eerste resultaten proef met verzekeringsmeldingen veelbelovend

Bij schade aan of vermissing van bijvoorbeeld een (ski)bril of digitale camera volstaat sinds 1 juli 2011 een melding via een (digitaal) formulier bij de politie in de regio Rotterdam-Rijnmond. Hiermee kan de burger gemakkelijker en sneller zijn zaak bij de verzekering melden. Gedurende een proef van het Verbond van Verzekeraars en de politie Rotterdam-Rijnmond van een jaar in de regio Rotterdam-Rijnmond is aangifte in dit soort verzekerings-technische gevallen niet meer nodig.
Inmiddels loopt de proef een halfjaar en hebben ruim duizend mensen gebruikgemaakt van deze mogelijkheid. Het gaat hierbij om meldingen van vermiste camera’s, sieraden, mobiele telefoons, tot schade aan voertuigen, waarbij de veroorzaker onbekend is gebleven. De burger kan heel makkelijk melding doen via de website www.politie-rotterdam-rijnmond.nl. De verzekeringsmaatschappij accepteert dit formulier als alternatief voor de eerder verplichte aangifte. Ook voor een melding geldt overigens dat deze naar waarheid moet worden ingevuld. Net als het doen van een valse aangifte is ook een valse melding strafbaar. Mocht de verzekeraar de melding niet vertrouwen of bijvoorbeeld fraude vermoeden, dan deelt de politie beschikbare informatie met de betreffende verzekeraar. Indien er een misdrijf is gepleegd, bijvoorbeeld diefstal of beroving met geweld, wordt uiteraard de normale strafrechtelijke aangifte opgenomen.
Burgers in de politieregio Rotterdam-Rijnmond reageren enthousiast op het gebruik van het Meldingsformulier Verzekeringsmaatschappij. Uit hun reacties bleek dat het formulier eenvoudig in te vullen is. Ook zijn ze tevreden over de snelheid waarmee de politie reageert en het formulier terugstuurt en de acceptatie van de formulieren door de verzekeraars. Dankzij de feedback van burgers is de informatie op de website hier en daar verder verduidelijkt.
De proef helpt politie en verzekeraars om het criminaliteitsbeeld aan te scherpen, omdat uit eerder onderzoek bleek dat 29 procent van de aangiften verzekeringstechnisch van aard zijn. In de meeste gevallen gaat het niet om een misdrijf, maar bijvoorbeeld om verlies of niet opzettelijke zaaksbeschadiging (‘bal door de ruit’ of ‘aanrijding door gladheid’). Ook is de pilot bedoeld om de administratieve lasten bij politie en verzekeraars te verminderen, de dienstbaarheid in de richting van de burger te verbeteren en verzekeringsfraude aan te pakken. Afhankelijk van de resultaten van de pilot, die tot 1 juli 2012 loopt, zal worden bekeken of deze aanpak landelijk ingevoerd gaat worden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.