Ads Top

Onderlinge verzekeraars lanceren Strategische Agenda

Onderlinge verzekeraars lanceren vandaag een toekomstsplan om hun positie voor de langere termijn te behouden en te versterken. De Strategische Agenda die de onderlinge en coöperatieve verzekeraars hebben opgesteld richt zich op innovatie, promotie, samenwerking en digitalisering.

Dat krijgt concreet vorm door het instellen van twee taskforces, die het ‘onderlinge gedachtegoed’ promoten en plannen in gang zetten om de administratieve lastendruk te verlagen.

De Strategische Agenda voor onderlinge verzekeraars is gebaseerd op de studie ‘De onderlinge verzekeraar in 2025’. Deze studie brengt in kaart wat de sterke en zwakke kanten van onderlinge verzekeraars zijn.

De bijbehorende toekomstagenda is tijdens de jaarlijkse Coöperatiedag van het POV aangeboden aan AFM-bestuurder Femke de Vries.

De marktaandelen van onderlinge verzekeraars, zeker in de schadehoek, laten een gestage groei zien: kijkend naar bruto premies vertegenwoordigen onderlinge verzekeraars een kwart van de markt.

Nieuwe kapitaaleisen, toezicht en regelgeving doen echter een zwaar beroep op het verandervermogen van onderlinge verzekeraars. Dat geldt ook voor digitalisering: oudere klanten sluiten nog graag een verzekering op kantoor af, jongeren doen dat online – al dan niet via prijsvergelijkers. Onderlinge verzekeraars zullen digitaal moeten innoveren om in de toekomst ook sterk te staan, maar dit vraag om forse investeringen voor relatief kleine bedrijven.

In de SEO-studie staat een aantal toekomstscenario’s genoemd. De onderlinge verzekeraars willen inzetten op het scenario ‘Verenigd Vooruit’. Samenwerking is een cruciaal onderdeel van dit scenario.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.