Ads Top

In aantal situaties voorschot voor MKB-klant met rentederivaat

MKB-klanten met een rentederivaat die bij ABN AMRO in bijzonder beheer zitten en onder het Uniform Herstelkader aanspraak kunnen maken op compensatie, krijgen deze zomer een aanbod voor een voorschot. Daarnaast ontvangen MKB-klanten die onder het Herstelkader vallen en die in 2017 geen definitief aanbod ontvangen, in december 2017 ook een aanbod voor een voorschot. Het voorschot betreft in beide gevallen 80% van de voorlopige inschatting van de coulancevergoeding (stap 3 uit het Herstelkader). 

Indien er onverhoopt klanten bij bijzonder beheer zijn die in 2017 nog geen aanbod ontvangen, dan krijgen zij een aanvullend voorschot ter hoogte van een inschatting van de verwachte compensatie (resterende stappen 1, 2 en 4 uit het Herstelkader). Deze klanten ontvangen in december 2017 een aanvullend aanbod voor een voorschot.

De voorschotten gelden niet voor klanten die in staat van faillissement verkeren; in een gerechtelijke procedure met de bank zijn verwikkeld; of met wie de relatie is geëindigd.

ABN AMRO blijft ernaar streven in 2017 zoveel mogelijk klanten een aanbieding te doen. In het derde kwartaal verwacht ABN AMRO de eerste aanbiedingsbrieven te kunnen versturen aan haar MKB-klanten. Dat is later dan gepland vanwege leereffecten in de eerste maanden van de uitvoering. Vanwege deze vertraging heeft ABN AMRO besloten om de genoemde voorschotten aan te bieden. Hiermee beoogt de bank klanten in het licht van de onzekerheid omtrent het exacte moment waarop zij hun individuele aanbieding zullen ontvangen enig houvast te bieden.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.