Ads Top

Nieuwe regels voor aparte indexatiedepots voor pensioenfondsen

Pensioenfondsen mogen aparte potjes aanhouden, onder andere voor indexatie van pensioenen. Sinds de invoering van de nieuwe financiële toezichtregels voor pensioenen vanaf 1 januari 2015 mogen fondsen niet meer indexeren dan hun financiële positie toelaat. Dat geldt normaal gesproken ook bij de inzet van depots. Om bepaalde arbeidsvoorwaardelijke afspraken over een wijziging van de pensioenregeling te vergemakkelijken, wordt nu onder strikte voorwaarden toegestaan dat fondsen tijdelijk extra indexatie uit een depot mogen verlenen.

Die tijdelijke uitzondering geldt ook in geval van een fusie van pensioenfondsen. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiertoe een besluit genomen. Met dit besluit neemt ze bestaande knelpunten weg en komt ze een wens van de sociale partners en de pensioensector tegemoet.

Volgens de huidige pensioenregels mogen fondsen alleen indexeren als dat toekomstbestendig gebeurt. Dat betekent dat fondsen niet meer mogen indexeren dan op grond van hun beleidsdekkingsgraad verantwoord is. Met dit voorstel kan in een aantal specifieke gevallen tijdelijk van deze regel worden afgeweken. Door de mogelijkheid om bepaalde groepen via extra indexatie te compenseren, wordt het voor sociale partners gemakkelijker om bepaalde afspraken te maken over een aanpassing van de pensioenregeling of om bij fusies van pensioenfondsen de groep deelnemers tegemoet te komen uit het fonds dat voorheen een gunstigere dekkingsgraad had. Fusies in pensioenland zijn steeds vaker aan de orde.

Eén van de randvoorwaarden is dat een fonds maximaal tien jaar mag afwijken van de indexatieregels. En dat de groep binnen een fonds die een verhoogde indexatie krijgt duidelijk is afgebakend. Toekomstbestendig indexeren moet als hoofdregel voorop blijven staan om ervoor te zorgen dat de middelen in een fonds evenwichtig over alle generaties verdeeld worden.

 Het besluit wordt binnenkort in het Staatsblad gepubliceerd om vervolgens in werking te treden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.