Ads Top

DNB legt bestuurlijke boete op aan Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland

De Nederlandsche Bank heeft op 18 oktober 2016 een bestuurlijke boete opgelegd van 10.000 euro aan Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland, gevestigd te Rotterdam, vanwege het overtreden van artikel 147, tweede lid, van de Pensioenwet (hierna: Pw) in samenhang met de bij of krachtens het zesde lid van dit artikel gestelde voorschriften.

DNB heeft vastgesteld dat Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland de haalbaarheidstoets en de gewaarmerkte staten, de bijbehorende accountantsverklaring, de verklaring van de actuaris, alsmede de verklaring van het bestuur over het boekjaar 2015 niet tijdig bij DNB heeft ingediend. Zij heeft hiermee artikel 147, tweede lid, van de Pw in samenhang met de bij of krachtens het zesde lid van dit artikel gestelde voorschriften overtreden.

Het basisbedrag voor overtreding van dit wetsartikel is 500.000 euro. Maar DNB heeft het basisbedrag gematigd naar 10.000,-. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete heeft DNB in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de omstandigheden van het onderhavige geval en de draagkracht van Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.