Ads Top

Micro- en kleinbedrijf steeds succesvoller bij aantrekken financiering

Het micro- en kleinbedrijf weet steeds vaker de weg te vinden naar financiering, zo blijkt uit de halfjaarlijkse financieringsmonitor van onderzoeksbureau Panteia. 73 procent van het kleinbedrijf en 64 procent van het microbedrijf krijgt zijn aanvraag volledig toegewezen, tegenover 57 procent bij de vorige meting. Uit de monitor komt verder naar voren dat vrijwel over de hele linie bedrijven steeds vaker succesvol zijn bij het aantrekken van financiering. Acht van de tien bedrijven die financiering aanvroegen, kregen het volledige bedrag toegekend. Verder blijkt uit de monitor dat ondernemers positiever zijn over de toekomstige verwachtingen voor het aantrekken van financiering.

Minister Kamp van Economische Zaken: “Als steeds meer bedrijven extra financiering aantrekken, kunnen ze steeds vaker en sneller hun groeiplannen realiseren. Dat is niet alleen belangrijk voor onze economische groei. Het aantrekken van financiering leidt ook tot het aannemen van nieuwe werknemers en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Meer financiering is daarmee een belangrijke katalysator voor groei en vernieuwing.”

Dat ondernemers steeds succesvoller worden in het vinden van financiering blijkt ook uit het gebruik van het financieringsinstrumentarium van het Ministerie van Economische Zaken. Naar verwachting stijgt de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB) van €446 miljoen in 2015 tot boven de €600 miljoen dit jaar. Ook het aantal bedrijven dat van de BMKB gebruik maakt kan in deze periode groeien van 2.545 naar ruim 3.500. Bij de BMKB staat de overheid garant voor een deel van de lening die een bank aan een bedrijf verstrekt.

De Garantie Ondernemingsfinanciering groeit dit jaar naar verwachting van €114 miljoen naar ruim €150 miljoen. Met de GO worden (middel)grote ondernemingen ondersteund bij het aantrekken van bankleningen en bankgaranties, bijvoorbeeld na een faillissement. Ook de Groeifaciliteit stijgt naar verwachting van €26 miljoen naar ruim €70 miljoen. De overheid helpt via deze regeling snelgroeiende bedrijven bij het aantrekken van risicodragend vermogen. Zo kunnen Nederlandse ondernemers bijvoorbeeld sneller exporteren naar het buitenland.

Uit de monitor blijkt verder dat van de 326.000 bedrijven met tenminste twee werkzame personen, 31 procent zich richtte op het aantrekken van externe financiering, dat zijn ruim 100.000 bedrijven. 80 procent hiervan doet ook daadwerkelijk een financieringsaanvraag. Vooral snelle groeiers en bedrijven die het afgelopen jaar winst hebben gemaakt zoeken relatief vaak externe financiering: 56 procent van de snelle groeiers en 43 procent van de in 2015 winstgevende bedrijven. Ook kijken steeds meer bedrijven naar alternatieve financieringsmethoden zoals leasing en crowdfunding, een positieve ontwikkeling.

23 procent van alle bedrijven verwacht het komende jaar een financieringsbehoefte te hebben. Dit is in lijn met eerdere edities van de financieringsmonitor. Bedrijven verwachten in de toekomst vooral financiering nodig te hebben voor investeringen in huisvesting en bedrijfsmiddelen, groei en overnames en voor werkkapitaal. Het MKB geeft voor het komende jaar een financieringsvraag aan van €15,5 miljard. Men verwacht dat daar uiteindelijk 80 procent, ofwel €12,5 miljard, van wordt toegekend.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.