Ads Top

Duurzaam beleggen in pensioensector groeit door

In de pensioensector wordt steeds meer duurzaam belegd en die groei zal gezien alle voornemens in de sector verder doorzetten. Dat blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) naar duurzaam beleggen in de pensioensector.

De groei manifesteert zich op verschillende vlakken. Het aantal pensioenfondsen dat duurzaam belegt neemt toe, het aanbod in duurzame beleggingsproducten groeit en de manieren waarop fondsen invulling geven aan hun (duurzame) beleggingsbeleid is aan het verbreden. Daarbij wordt duurzaam beleggen dieper verankerd in de organisaties en maakt het steeds meer deel uit van de risicobeheersing.

Dat de inzet op duurzaamheid geen tijdelijke aangelegenheid is, blijkt uit gesprekken met de pensioensector, maar is ook op te maken uit het feit dat fondsen duurzaamheid verankeren in hun investment beliefs. Het aantal pensioenfondsen dat duurzaamheid hierin opneemt, is de afgelopen jaren snel gestegen. Van 45% in 2013 tot 74% in 2015.

In 2015 geeft 88% van de pensioenfondsen aan een duurzaamheidsbeleid te hebben ontwikkeld, waarbij de verschillen in intensiteit en ambitie groot zijn. Uit het onderzoek komt naar voren dat met name de grotere pensioenfondsen stappen zetten om duurzaamheid te integreren in hun beleggingsbeleid, en daarmee wereldwijd in de voorhoede zitten.

Duidelijk is dat de aandacht voor duurzaam beleggen verdiept. Waar het  aanvankelijk gedreven werd door de reputatierisico’s die maatschappelijk als ‘fout’ gepercipieerde beleggingen met zich meebrengen, zien we het accent nadrukkelijk verschuiven van reputatierisico naar financieel risico en naar financiële kans.

Duurzaamheid is daarmee op de agenda gekomen als onderdeel van de risicobeheersing én als goede en kansrijke investering.

Duurzaam beleggen krijgt blijvende aandacht van de pensioensector en de keten eromheen, en dus ook van DNB.

DNB ziet positieve ontwikkelingen in de sector en wil de aandacht voor duurzame financiering en houdbaarheid op lange termijn verder vergroten en stimuleren. Dit past binnen de missie om bij te dragen aan financiële stabiliteit en duurzame welvaart in Nederland.

Tijdens het onderzoek zijn daarom vervolgacties opgetekend waarmee vanuit verschillende perspectieven een goede bijdrage kan worden geleverd aan een stabiele ontwikkeling van duurzaam beleggen.

De vervolgacties en meer informatie over het onderzoek en de uitkomsten vindt u in het rapport: Duurzaam beleggen in de Nederlandse pensioensector


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.