Ads Top

Verzekeraars: Lichtpunten na vijf jaar crisis

De Nederlandse verzekeringssector heeft vijf jaar financiële crisis qua solvabiliteit relatief goed doorstaan. Dit jaar zal moeten blijken of het economisch herstel in Nederland doorzet en in welke mate de verzekeringssector daarvan kan profiteren. Naast zorgen over de lage rente en dalende omzet in de levensector waren er ook enkele lichtpuntjes. Zo zijn de winstcijfers bij Leven en Inkomen verbeterd en worden de resultaten van kostenreductieprogramma’s en reorganisaties zichtbaar. Dat blijkt uit het Financieel jaarverslag, opgesteld door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS), onderdeel van het Verbond van Verzekeraars.

De financiële crisis heeft forse impact op verzekeraars, zowel op de omzet als winstgevendheid. De malaise op de woningmarkt, de lage rente en teruglopende consumentenbestedingen in een verzadigde markt noodzaken verzekeraars tot omvangrijke kostenreductie-programma’s. Ook de komende periode staan verzekeraars voor de opgave verder te rationaliseren. Niettemin blijft de solvabiliteit – de mate waarin verzekeraars hun toekomstige verplichtingen kunnen nakomen – relatief sterk. De ratio’s liggen eind 2013 met respectievelijk 272 en 249 procent nog ruim boven de vereiste norm van 100 procent.

De kerntaak van verzekeraars is uiteraard het overnemen van risico’s en uitkeren van onverwacht optredende schade. Verzekeraars keren jaarlijks uit bij ruim een miljoen schades aan voertuigen en bij gemiddeld 300.000 waterschades. Een grote uitschieter is in 2013 de herfststorm op 28 oktober met zo’n 100 miljoen euro aan schade. Extreme weersomstandigheden zullen naar verwachting ten gevolge van de klimaatverandering vaker tot relatief hoge schadeposten leiden. Ook het aantal grote branden bereikt in 2013 een record, met 148 branden en 637 miljoen schade. Aandacht voor preventie – zowel bij huishoudens als in de zakelijke markt – blijft dan ook onverminderd van belang.

Het resultaat, afgezet tegen de bruto premieomzet, laat een wisselend beeld zien over de diverse sectoren. Schadeverzekeraars halen op 12,5 miljard euro premieomzet in 2013 gemiddeld vier procent resultaat. De levensector schrijft na drie verlieslatende jaren voor het eerst weer zwarte cijfers (elf procent gemiddeld op 18,5 miljard euro premie). Over de hele verzekeringsmarkt gemeten bedraagt de premieomzet 76,5 miljard euro met een gemiddeld resultaat van zes procent. In 2012 was het resultaat met één procent aanzienlijk lager.

De Nederlandse verzekeringssector wil naast het bieden van zekerheid ook een bijdrage leveren aan de maatschappelijke ontwikkeling. In 2013 was er veel aandacht voor de kredietfinanciering van met name het midden- en kleinbedrijf. Verzekeraars namen het initiatief tot het oprichten van een startersfonds voor het mkb en negen verzekeraars presenteerden recent samen met ABN AMRO een nieuw vehikel voor kredietverlening van 280 miljoen euro voor dezelfde doelgroep. Verzekeraars investeren overigens van oudsher al een groot deel van de bezittingen in de Nederlandse economie. Zo werd vorig jaar 62 procent van de activa, ofwel 278 miljard euro, in Nederland geïnvesteerd.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.