Ads Top

Consumenten beter informeren over kosten van rood staan

Consumenten moeten beter worden voorgelicht door banken over de kosten die zij jaarlijks maken voor hun betaalrekening, waaronder de kosten voor rood staan. Deze aanbeveling doet de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op basis van het onderzoek ‘Rood staan op particuliere betaalrekeningen’ dat CEG voor ACM heeft uitgevoerd. Hierin is onderzocht of consumenten die rood staan schade ondervinden van onvoldoende concurrentie tussen banken.

Het rentepercentage voor rood staan is een onderdeel van de betaalrekening. Het onderzoek bekijkt of banken marktmacht hebben en te hoge rentes en kosten kunnen rekenen voor rood staan op particuliere betaalrekeningen. Dat blijkt niet het geval. Consumenten betalen in vergelijking met het buitenland relatief weinig voor hun betaalrekening waaronder de dienst rood staan. Bovendien ondervinden banken concurrentie van de vele aanbieders van consumptief krediet, dat gezien wordt als alternatief voor rood staan.

ACM vindt het niet nodig om de bestaande regels voor de maximumtarieven voor rood staan verder aan te scherpen. Dit kan namelijk zelfs ongewenste effecten hebben. Zo kan verlaging van de maximale rente op rood staan ertoe leiden dat banken consumenten die vaak rood staan uitsluiten. Die consumenten vinden dan mogelijk hun weg in ongewenste en nog duurdere alternatieven. Daarnaast kan verlaging van de maximale rente op rood staan ertoe leiden dat consumenten meer gaan betalen voor andere onderdelen van het betaalpakket.

ACM ziet mogelijkheden voor meer bescherming van consumenten die vaak rood staan. ACM vindt dat banken consumenten beter moeten informeren over de totale kosten die zij jaarlijks maken voor hun betaalpakket waaronder de kosten van rood staan. Hierdoor neemt het kostenbewustzijn van deze consumenten toe en worden zij minder kwetsbaar voor financiële tegenvallers. De Autoriteit Financiële Markten heeft al enige tijd aandacht voor rood staan en kan ook deze aanbeveling meenemen bij haar beleid.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.