Ads Top

OM schikt voor ruim zeven miljoen in witwasonderzoek

Het Openbaar Ministerie (OM) Oost Nederland is met vier Zwitserse verdachten in een strafrechtelijk onderzoek naar onder andere witwassen, valsheid in geschrifte, deelneming aan een criminele organisatie en het doen van onjuiste belastingaangiften een transactie  overeengekomen.  De verdachten doen afstand van onroerend goed en banksaldi ter waarde van ruim zeven miljoen euro.

Het onderzoek richt zich op het onroerend goed dat - door middel van een B.V.- in gebruik was bij een ondernemer in sekshuizen in Nederland. Deze sekshuizen, maar ook privéwoningen waarvan de ondernemer en diens familie gebruik maakten, werden alle gehuurd van een drietal Zwitserse rechtspersonen. Deze rechtspersonen te weten Kreman AG, Sunflower Real Estate AG en Rivet Immobilien & Verwaltungs AG werden bestuurd door de Zwitserse bestuurder Lenzlinger. Met de drie rechtspersonen en hun bestuurder is de transactie overeengekomen. .

Uit het onderzoek bleek dat ongeveer de helft van de omzet van de seksclubs buiten de boeken werd gehouden. Daarvan werden diverse uitgaven gedaan. Geld dat niet direct werd besteed,  werd door een geldloper naar het kantoor van de bestuurder in Zwitserland vervoerd. De drie Zwitserse rechtspersonen leenden dat geld vervolgens uit aan de B.V. van ondernemer en kochten onroerend goed in Nederland, dat bij de B.V. van de ondernemer in gebruik kwam. Aldus was er sprake van witwassen van de "zwart gemaakte" omzet van de sekshuizen.

Op 30 januari 2013 vonden in dit onderzoek een groot aantal invallen plaats en zijn meerdere verdachten, onder wie de seksondernemer, aangehouden. Op alle sekshuizen en privéwoningen is beslag gelegd.

De politie heeft aan de twaalf gemeenten waar zich sekshuizen bevinden een bestuurlijke rapportage uitgebracht. In ieder van deze gemeenten zal afzonderlijk worden bezien wat er met de panden dient te gebeuren.

De overeengekomen transactie  bepaalt dat namens de drie Zwitserse rechtspersonen, de Zwitserse bestuurder afstand doet van al het  onroerend goed  (naar schatting ter waarde van € 7.786.200,-) en van de door het OM  beslagen banksaldi van de rechtspersonen (totaal ongeveer €80.000,-).

Het gaat om ernstige financiële delicten die gedurende een lange periode - waarschijnlijk vanaf 1984 - hebben kunnen plaatsvinden via de financiële constructie. Eén van de hoofddoelstellingen van het strafrechtelijk onderzoek is het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel. Met deze transactie wordt dit doel bereikt.

De seksondernemer - tevens hoofdverdachte - en een tweetal andere verdachten dienen zich - vermoedelijk voorjaar 2015 - te verantwoorden voor hun rol in deze zaak bij de Meervoudige Kamer van de rechtbank Noord-Nederland.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.