Ads Top

Oproep Delta Lloyd aan politiek: Biedt meer flexibiliteit voor beschikbare premieregelingen

De wereld is constant in beweging, maar de pensioenmogelijkheden veranderen nauwelijks. Veel werknemers hebben behoefte aan zekerheid; veel werkgevers hebben behoefte aan een voorspelbare pensioenpremie. Delta Lloyd biedt een pensioenregeling op basis van beschikbare premie met volledige keuzevrijheid voor de werknemer voor een beleggings- en/of voor een gegarandeerd pensioen. Gezien de huidige ontwikkelingen is het wenselijk dat de politiek het mogelijk maakt om voor beschikbare premieregelingen standaard meer premie in te kunnen leggen en ook na de pensioendatum te kunnen beleggen. Hierdoor past deze pensioenregeling beter in de huidige tijd.

Diederik Schouten, directeur Delta Lloyd Leven, “47% van de werknemers met een pensioenregeling bij een verzekeraar heeft een beschikbare premieregeling . Wij vinden dat de politiek meer flexibiliteit moet bieden voor beschikbare premieregelingen. In de huidige regelgeving wordt op pensioendatum het volledige kapitaal omgezet in een direct ingaand pensioen. We zien graag dat het mogelijk wordt om ook na de pensioeningang een deel van het kapitaal te kunnen beleggen. Hierdoor komt er uitzicht op meer beleggingsrendement en dat kan voor de werknemer een hogere pensioenuitkering betekenen.

Daarnaast is het wenselijk dat werknemers en werkgevers fiscaal de mogelijkheid krijgen om standaard meer premie in te leggen in een beschikbare premieregeling. Dit is nu wel mogelijk voor een pensioenregeling op basis van middelloon. Bij de vaststelling van de premie van een middelloonregeling wordt namelijk rekening gehouden met de huidige lage rentestand. Als dit ook mogelijk wordt voor beschikbare premieregelingen kan de werknemer meer kapitaal opbouwen en is er meer ruimte voor eventuele indexatie. Werknemers en werkgevers krijgen hierdoor een pensioenregeling die nog beter aansluit bij hun wensen en behoeften.”

Het vernieuwde Persoonlijk Pensioen Plan biedt werkgevers een voorspelbare pensioenpremie. Daarnaast worden werkgevers niet geconfronteerd met onverwachte lasten, ook niet bij waardeoverdracht. Werknemers kunnen hun pensioenpremie en/of de beleggingswaarde helemaal of gedeeltelijk omzetten in gegarandeerd pensioen. Door ondersteuning met het portaal Pensioen Services Online en de pensioenplanner krijgen werknemers vooraf inzicht in de financiële gevolgen van hun keuzes. Daarnaast zijn er uitlegvideo’s beschikbaar over gegarandeerd pensioen, beleggen en risico’s.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.