Ads Top

Zorgen bij consument over restschuld blijven

Ondanks het voorzichtige herstel van de woningmarkt maken nog steeds veel consumenten zich zorgen over hun financiële toekomst omdat zij bij verkoop van hun woning een aanzienlijke restschuld overhouden. Veel mensen hebben behoefte aan informatie over de eigen mogelijkheden. Het informatiepunt restschulden van de gezamenlijke banken biedt voor hen een goed vertrekpunt om goed voorbereid in gesprek te gaan met de bank.

Dit blijkt uit de tussentijdse evaluatie van het informatiepunt restschulden dat in februari werd gelanceerd. Tot nu toe hebben 35.000 mensen deze website bezocht. 300 mensen lieten daar vragen en opmerkingen achter. 18 mensen vroegen om een herbeoordeling van een afgewezen verzoek aan de bank voor een hypotheek waarin een restschuld was opgenomen. Enkele daarvan hebben alsnog een hypotheek gekregen.

De signalen bevestigen op hoofdlijnen dat banken bereid blijken om restschulden te financieren. Het beeld dat bij velen in de samenleving bestond dat banken restschuldfinanciering in de weg staan wordt dus niet gestaafd. In veel situaties blijkt het inkomen van de consument ontoereikend om op verantwoorde wijze de restschuld mee te financieren. Financiering van restschulden leidt immers tot hogere maandlasten over een periode van ten minste tien jaar en die moet iemand kunnen dragen.

Zoals was afgesproken bij de lancering van het informatiepunt heeft de NVB de evaluatie besproken met de Vereniging Eigen Huis (VEH). Daarbij heeft de VEH onder andere de suggestie gedaan om nog beter in beeld te brengen wat de lasten zijn voor iemand die restschuld wil meefinancieren in een nieuwe hypotheek. De ervaring leert dat mensen die overwegen te verhuizen, willen kunnen uitrekenen wat een nieuwe hypotheek hen kost. Dat staat uiteraard los van de weging die de bank maakt of een dergelijke hypotheek verantwoord is. De NVB neemt deze suggestie ter harte.

Veel van de vragen die bij het informatiepunt binnen kwamen, horen eigenlijk thuis bij de eigen bank of adviseur. Blijkbaar bestaat hier toch een bepaalde terughoudendheid bij de consument. Voor de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is dit een belangrijk signaal. Samen met haar leden zal zij de komende maanden werken aan verbetering van de aanspreekbaarheid van banken op dit punt.

Omdat het informatiepunt duidelijk in een behoefte voorziet, zal de website www.restschuldinfo.nl voorlopig in de lucht blijven.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.