Ads Top

Kredietrisico's Oost-Europa nemen toe in 2014

Bedrijven in Oost-Europa kampen met een gebrek aan liquide middelen, waardoor betalingsachterstanden kunnen oplopen. Zo is ruim een derde van de onbetaalde facturen na 90 maanden oninbaar. Ruim 4 op de 10 bedrijven in Oost-Europa maakt zich zorgen over dit gebrek aan cashflow. Dit blijkt uit de Betalingsbarometer van Atradius.

De economische groei in Oost-Europa zal naar verwachting in 2014 vertragen. Zo groeit het bruto binnenlands product dit jaar met 1,7 procent in vergelijking met 2 procent in 2013. Hoewel de groeipercentages in de onderzochte landen - Tsjechië, Hongarije, Polen en Slowakije - positief zijn, verwacht Atradius niet dat het aantal faillissementen hiermee evenredig afneemt. Deze nemen naar verwachting zelfs toe, wat leidt tot grotere kredietrisico's voor bedrijven in de regio. Een meerderheid van de bedrijven benadrukt dat de beperkte beschikbaarheid van liquide middelen de belangrijkste oorzaak is voor betalingsachterstanden. Dit geldt voor 58,6 procent van de ondernemingen als het gaat om binnenlandse verkopen en voor 37,5 procent met betrekking tot buitenlandse afzet. Maar liefst 41,7 procent van de bedrijven in Oost-Europa vindt het zorgwekkend dat er onvoldoende cashflow is. Dit is 41 procent meer dan in West-Europa, waar 29,6 procent van de bedrijven deze zorg deelt.

Hoewel naar verwachting meer bedrijven in Oost-Europa in 2014 te maken kunnen krijgen met betalingsachterstanden is het hier met de betalingsmoraal beter gesteld dan in West-Europa. 31,9 procent van de waarde van uitstaande facturen ligt na de vervaldatum, terwijl dit in West-Europa voor 37,6 procent van de vorderingen geldt. In Oost-Europa staat 3,5 procent van de facturen 90 dagen na de vervaldatum nog open en 1,2 procent van de facturen wordt uiteindelijk als oninbaar afgeschreven. In West-Europa is 4,9 procent van de rekeningen na 90 dagen nog steeds niet voldaan en is 1,7 procent na deze termijn oninbaar. In Slowakije krijgen bedrijven het vaakst te maken met achterstallige betalingen. Ondernemers in Tsjechië moeten de meeste vorderingen als oninbaar afschrijven. Ondanks de verschillen in betalingsmoraal is het percentage facturen die meer dan 90 dagen na de vervaldatum oninbaar zijn zowel in Oost- als in West-Europa redelijk consistent, met achtereenvolgens 34 en 35 procent.
 

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.