Ads Top

'Uitbetaling achtergesteld deposito DSB Bank loopt voorspoedig'

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in anderhalve maand bijna 85 miljoen euro uitgekeerd aan houders van een achtergesteld deposito van DSB Bank. Bijna 5.000 mensen hebben een aanvraag ingediend, sinds de speciale website voor de vergoeding achtergesteld deposito DSB Bank online ging op 1 september.
Rekeninghouders van een achtergesteld deposito DSB Bank die nog geen aanvraag hebben ingediend kunnen dit nog doen tot en met 30 november 2011. Ook rekeninghouders die wel hun aanvraag hebben ingevuld op deze website, maar geen gebruik maken van DigiD dienen er voor te zorgen dat de volledige aanvraag op 30 november 2011 is ontvangen door DNB. Daarna kan DNB aanvragen niet meer in behandeling nemen. Desbetreffende rekeninghouders hebben hier persoonlijk bericht over ontvangen.
Bij de DSB Bank afgesloten achtergestelde deposito’s vallen onder het depositogarantiestelsel. Zo oordeelde het College van Beroep voor het Bedrijfsleven op 30 juni 2011. DNB heeft daarom het depositogarantiestelsel geopend uitsluitend voor DSB-klanten met achtergestelde deposito’s.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.