Ads Top

Nieuwe Gedragscode Consumptief Krediet

Om te komen tot een betere aansluiting tussen de Gedragscode consumptief krediet en de Gedragscode hypothecaire financiering is de Gedragscode consumptief krediet aangepast. De wijziging zal op 1 januari 2012 van kracht worden en vanaf die datum bindend zijn voor alle leden van de Nederlandse Vereniging van Banken. 
De betrokken partijen, Autoriteit Financiële Markten (AFM), Ministerie van Financiën, Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (NTO) en de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) zijn het volgende overeengekomen: wanneer een consument een hypothecair krediet heeft, zal de woonlast die hieruit voortvloeit worden gebruikt voor het berekenen van de leencapaciteit voor het consumptief krediet. In de Gedragscode hypothecaire financiering zal ook rekening worden gehouden met de lasten die voortvloeien uit consumptief krediet.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.