Ads Top

Verbond maakt informatie over pensioen 'mobiel'

Het pensioen is voor veel mensen een 'ver-van-mijn-bedshow', maar dat gaat veranderen als het aan het Verbond van Verzekeraars ligt. De brancheorganisatie introdu-ceert vandaag een gratis pensioen-app voor iPhone en Android waarmee werkne-mers informatie over hun pensioen op een smartphone kunnen raadplegen. "Je krijgt met de Pensioen Wijzer app je pensioen letterlijk beter in de hand", aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond.
De Pensioen Wijzer app is een rekentool die helpt bij het in kaart brengen van de opbrengst van pensioenregelingen. Ook voorziet de app in een elektronisch spiekbriefje dat nuttig is bij de voorbereiding van sollicitatiegesprekken. Onderhandelen over het pensioen is doorgaans geen optie bij een sollicitatie, maar het is volgens het Verbond wel belangrijk dat werknemers goed inzicht hebben in de regeling die de werkgever aanbiedt.
Weurding: "Pensioenregelingen krijgen bij sollicitaties veel te weinig aandacht, terwijl het een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden is. De vuistregel is dat je ongeveer één dag in de week voor je pensioen werkt - en deze regelingen staan onder druk." Met de app kan de sollicitant nagaan of de pensioenregeling voor hemzelf of zijn partner adequaat is, of dat er behoefte is aan aanvullende voorzieningen. Die kennis ontbreekt in de meeste gevallen. Uit onderzoek blijkt dat zo'n zeventig procent van de werkende Nederlanders slecht op de hoogte is van zijn pensioensituatie.
De pensioen-app is zo ingericht, dat gebruikers de berekeningen kunnen afstemmen op hun eigen situatie en wensen. Zo wordt benadrukt dat de vraag wat een goed pensioen is, afhangt van persoonlijke omstandigheden en verlangens. Iemand met een eigen huis waarvan de hypotheek volledig is afgelost, zal wellicht genoegen nemen met een lager in-komen na pensionering dan een werknemer die na zijn 65e met hogere vaste lasten te ma-ken heeft. Wie zijn pensioen wil aanvullen, doet er verstandig aan op tijd maatregelen te nemen. De app laat zien dat een pensioenaanvulling op latere leeftijd relatief meer inleg vergt.
De Pensioen Wijzer app is gelinkt aan de website mijnpensioenoverzicht.nl en verwijst door naar het uniform pensioenoverzicht. Hier kun je vanuit de app direct met je DigiD inloggen. De via de app ingevoerde gegevens vallen onder privacybescherming en komen niet ter beschikking van derden. De app is geschikt voor Apple iPhones en telefoons die werken op het Android-besturingssysteem.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.