Ads Top

Huizenkopers willen Nationale Hypotheek Garantie

Het aantal leningen met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is verder toegenomen. Ruim 100.000 consumenten hebben in 2011 een woning gekocht of verbeterd met NHG. Vooral het aantal woningverbeteringen (26.200) heeft een vlucht genomen. Ten opzichte van vorig jaar bedraagt de toename 44%. Het lijkt er dus op dat steeds meer huishoudens kiezen voor woningverbetering in plaats van verhuizen. Het aantal hypotheekgaranties voor de aankoop van een woning is met 73.000 nagenoeg gelijk gebleven.
Het aantal verkopen van woningen staat al langere tijd onder druk. Maar tegelijkertijd doen meer woningkopers een beroep op NHG. De groei van het aantal hypotheekgaranties wordt niet alleen veroorzaakt door de tijdelijk verhoogde kostengrens tot 350.000 euro. Ook in het segment onder de oude kostengrens van 265.000 euro is de populariteit van NHG gestegen. Circa 90% van de in 2011 verkochte woningen in dit segment zijn gefinancierd met NHG.
Algemeen directeur Karel Schiffer, "NHG is een goedkoop en effectief instrument om de woningmarkt te stimuleren. Woningkopers lijken alleen nog maar voor een veilige en verantwoorde financiering te willen gaan. Daarmee is NHG zeker op dit moment de belangrijkste steunpilaar voor de woningmarkt."
Voor het vierde kwartaal van 2011 verwacht het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) dat het aantal hypotheekgaranties zal afnemen door een lagere vraag naar koopwoningen. De oorzaak hiervan ligt in de combinatie van maatregelen die de financierbaarheid van koopwoningen beperken en het aflopen van de tijdelijke stimuleringsmaatregelen voor de woningmarkt.
Een van de voordelen van NHG is dat na een gedwongen verkoop van een woning de restschuld wordt overgenomen. In de eerste drie kwartalen van dit jaar hebben ruim 1.400 huishoudens een beroep gedaan op NHG na een gedwongen verkoop met verlies. In 47% van de gevallen was echtscheiding de oorzaak van de gedwongen verkoop en in 22% werkloosheid. Wij verwachten dat over geheel 2011 in totaal 2.000 woningeigenaren een beroep zullen doen op de borgstelling van NHG.
Schiffer: "De stijging van het aantal verliesdeclaraties valt mee, als je bedenkt wat voor impact de kredietcrisis heeft op huishoudens en op de prijsontwikkeling van de woningen. Hiermee bewijst NHG meer dan ooit haar meerwaarde als beleidsinstrument voor veilig en verantwoord lenen."
Het weerstandsvermogen van het WEW is in de eerste negen maanden verder toegenomen van 623 miljoen naar 707 miljoen euro. Dit is het resultaat van de toename van het aantal nieuwe garanties. De hieraan verbonden hogere inkomsten compenseerden de toegenomen verliezen ruimschoots.
"NHG is hiermee een institutionele waarborg voor het beperken van de risico's van het eigenwoningbezit voor zowel de kopers, geldgevers als de overheid", stelt Karel Schiffer. "Dat blijkt nu ook onder economisch minder gunstige omstandigheden. Het is van groot belang NHG en haar door consumenten opgebouwde vermogen te koesteren en te blijven gebruiken voor de stabiliteit van zowel de hypotheekmarkt als de markt voor koopwoningen."

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.