Ads Top

Eerlijke Bankwijzer: banken meten nog met twee maten

In de nieuwe kwartaalupdate van de Eerlijke Bankwijzer is voor het eerst ook gekeken naar het maatschappelijk beleid dat Nederlandse bankgroepen (financiële instellingen met zowel bankinvesteringen als vermogensbeheer) toepassen op hun vermogensbeheer. De meeste bankgroepen blijken minder strikt om te gaan met hun vermogensbeheer dan met hun eigen bankinvesteringen. Verder valt dit keer op dat de Friesland Bank haar maatschappelijk beleid voor bankinvesteringen fors heeft aangescherpt.
ABN Amro en ING hanteren voor hun vermogensbeheer op één thema hetzelfde MVO-beleid als voor hun bankinvesteringen, namelijk wapenbeleid. Friesland Bank en Rabobank hanteren regels voor meerdere, maar niet alle thema's van de Eerlijke Bankwijzer. ASN, NIBC en Triodos passen hetzelfde maatschappelijk beleid toe op al hun vermogensbeheer als op bankinvesteringen. De overige bankgroepen hebben wel minimumcriteria opgesteld voor hun vermogensbeheer op diverse maatschappelijke thema's (Aegon, Delta Lloyd, SNS Reaal en Van Lanschot), maar deze gaan soms minder ver dan het MVO-beleid dat zij voeren voor hun bankinvesteringen. Voor Aegon geldt dit beleid overigens alleen voor haar vermogensbeheer in Nederland.
"Het is positief dat alle bankgroepen MVO-criteria hanteren voor hun vermogensbeheer. Maar bij deze vergelijking is het duidelijk dat de meeste bankgroepen nog meten met twee maten. Wij sporen bankgroepen aan om minimaal hetzelfde beleid voor vermogensbeheer te hanteren als voor bankinvesteringen. Daarnaast scoren nog steeds teveel banken zwak tot matig op een aantal beleidsterreinen, dus hier is nog een wereld te winnen," aldus woordvoerder van de Eerlijke Bankwijzer Peter Ras.
Uit de 11e kwartaalupdate van de Eerlijke Bankwijzer blijkt dat Friesland Bank haar maatschappelijk beleid voor bankinvesteringen op een aantal sectoren heeft aangescherpt: voor investeringen in landbouw, visserij, olie- en gassector en voor het uitlenen van geld aan andere banken. De bank verplicht visserijbedrijven waarin zij investeert om zich te houden aan de hoogste internationale standaarden voor duurzame visserij en stimuleert hen te voldoen aan MSC-certificering. Ten aanzien van haar investeringen in de landbouw stelt de bank voorwaarden zoals minimaal gebruik van water en pesticiden, vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak, en garantie voor minimale dieren-welzijneisen. Verder doet Friesland Bank alleen zaken met banken die een reeks belangrijke internationale (MVO-) richtlijnen onderschrijven.
De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van Oxfam Novib, FNV, Amnesty International, Milieudefensie en Dierenbescherming. Het onderzoek is uitgevoerd door economisch onderzoeksbureau Profundo. Op 23 september heeft de Eerlijke Bankwijzer een praktijkonderzoek uitgevoerd naar de transparantie van investeringen door bankgroepen

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.