Ads Top

Pensioensector bepleit behoud van vertrouwen in stelsel

Een vertrouwensbreuk tussen de pensioensector en de deelnemers moet worden voorkomen. Het vertrouwen kan worden aangetast als optreden uitblijft bij fondsen waar stevig ingrijpen is vereist om problemen aan te pakken. Maar ook als mensen worden getroffen door onnodig zware ingrepen, zoals kortingsmaatregelen bij fondsen die nog voldoende herstelkracht hebben.

De pensioenkoepels roepen het nieuwe kabinet, sociale partners en toezichthouder De Nederlandsche Bank daarom op om samen met de sector zelf nog dit jaar te komen tot een evenwichtig pakket aan maatregelen. Deze oproep doen de pensioenkoepels in hun schriftelijke inbreng voor de hoorzitting over pensioenen in de Tweede Kamer op woensdag 3 november a.s.

Voor de langere termijn bepleiten de pensioenkoepels een snelle en volledige uitwerking van het eerder dit jaar door sociale partners overeengekomen Pensioenakkoord. Daaruit vloeit onder meer voort dat de toekomstige pensioencontracten meer onzekerheden over de hoogte van de pensioenuitkeringen zullen gaan bevatten. Dat vergt ook aanpassing van de huidige regels van het Financieel toetsingskader, die nog gebaseerd zijn op het zekerstellen van nominale uitkeringen.In de tussentijd moet naar maatwerkoplossingen worden gezocht voor fondsen die voldoende herstelkracht hebben maar die door de bijzondere marktomstandigheden van dit moment onder hun herstelpad zitten.

 Het op de automatische piloot uitvoeren van toezichtregels kan in deze situatie grote gevolgen hebben voor veel gepensioneerden en werknemers. De pensioensector wil daarom met alle betrokken partijen snel tot afspraken komen over hoe onder de huidige omstandigheden in het belang van alle betrokkenen bij de fondsen gehandeld moet worden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.