Ads Top

Onderzoek naar samenwerking tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders

Op 14 oktober heeft Margreeth Kasper-De Kroon, senior manager zorginkoop bij Achmea Zorg, haar Master Management & Innovations aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen behaald. Zij studeerde af op haar masterthesis 'Duurzame en effectieve samenwerking tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar'.

Kasper-De Kroon onderzocht in haar masterthesis vier specifieke vormen van samenwerking tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar en toetste bij zorgaanbieders hoe deze kunnen bijdragen aan duurzame, effectieve samenwerking. Zij koos dit onderwerp mede omdat er binnen Achmea Zorg al geruime tijd wordt nagedacht over de vraag hoe de zorgverzekeraar de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar kan houden.

De samenwerkingsvormen die zijn onderzocht zijn de innovatie-impuls, capaciteitsherschikking, rendementsdeling en verticale integratie. Uit de externe toetsing in het onderzoek kwam naar voren dat verticale integratie niet als een reële optie wordt beschouwd.

Op basis van het onderzoek heeft Kasper-De Kroon een aantal aanbevelingen geformuleerd voor het beleid van Achmea Zorg op het gebied van zorginkoop en zorgontwikkeling. Eén van de aanbevelingen is om de AWBZ meer te financieren op basis van output, ofwel gezondheidswaarde.

De oplossingen die tot nu toe zijn bedacht voor het betaalbaar houden van de AWBZ zijn vooral korte termijnoplossingen geweest. Het gaat hier om een andere manier van denken en daarmee om een andere manier van bekostigen van zorg: niet de activiteit, maar het resultaat van de zorg moet worden betaald.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.