Ads Top

Financieel advies moet betaalbaar blijven

De dilemma's waar de financiële dienstverlening en de politiek mee worstelen zijn: Hoe herstellen we het vertrouwen in de financiële sector en is dit mogelijk door het provisiesysteem af te schaffen? Reden voor minister de Jager van Financiën om afgelopen maandag Neutralis uit te nodigen voor een oriënterend gesprek. "Het moet anders - daar waren we het roerend over eens - maar we mogen het belang van de consument niet uit het oog verliezen", aldus Ozewald Wanrooij.
Donderdag 25 november vergadert de vaste Tweede Kamercommissie voor Financiën over het provisieverbod. Neutralis is een van de pioniers op het gebied van financiële dienstverlening op feebasis. Behalve dat zijzelf in 2000 is afgestapt van het provisiesysteem, geeft zij ook praktijkopleidingen om collega's te helpen die overgang te maken. "De Jager was zeer geïnteresseerd hoe deze transitie in de praktijk werkt."
"Een betere financiële dienstverlening, waarbij de objectiviteit en de klant voorop staan, gaat ons aan het hart", legt Wanrooij uit. "Toch heeft Neutralis haar bezorgdheid uitgesproken over de voorgenomen wijzigingen. Ondanks dat wij op feebasis adviseren. We onderschrijven het belang van hervormingen, maar hechten er tevens waarde aan dat iedereen toegang houdt tot goed financieel advies. Ook mensen met een kleine beurs. Een provisieverbod is te rigoureus. Daarnaast kan je de vraag stellen of zo'n ingrijpende maatregel het vertrouwen ten goede komt? Waar het om draait is dat de geldprikkel bij het productadvies wordt weggehaald, de koppeling tussen het product en de adviseur verdwijnt en dat we in plaats van productgedreven klantgericht gaan adviseren."
Door afschaffing van de provisie verliest de consument de gespreide betalingsmogelijkheid voor advies- en bemiddelingswerk. Wanrooij: "Terwijl de betaalbaarheid juist een van de goede zaken was in het Nederlandse assurantiesysteem. Wij hebben de minister erop gewezen dat er meerdere mogelijkheden zijn om zowel de onafhankelijkheid als de betaalbaarheid te borgen. Bijvoorbeeld door het aanbieden van verzekeringsproducten tegen een netto tarief, zonder betalingselement aan intermediair, waarbij de adviseur zijn verdiensten en betalingswijze op voorhand met de klant overeenkomt. Daarnaast zou je kunnen onderzoeken of gespreide betaling mogelijk blijft door een opslag op het netto producttarief."

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.