Ads Top

Royal Bank of Scotland ontvangt claim van 7 miljard van Llanos Oil

In de zaak Llanos Oil tegen de Colombiaanse oliemaatschappij Ecopetrol heeft nu ook The Royal Bank of Scotland (RBS), als rechtsopvolger van ABN Amro, een claim van 7 miljard euro ontvangen van Llanos Oil.
RBS ontvangt de claim omdat RBS (eerder ABN Amro) stelselmatig Llanos Oil heeft tegengewerkt in het leggen van beslag op tegoeden die Ecopetrol hield bij eerst ABN Amro en later RBS.
Het Nederlands (proces-)recht schrijft voor dat de beslaglegger Llanos Oil zijn vordering bij de derde-beslagene RBS kan leggen en RBS volledig aansprakelijk kan stellen voor de vordering ad Euro7.000.000.000 indien de derde-beslagene (RBS) in gebreke blijft verklaring te doen
Geheel onduidelijk is waarom ABN Amro, thans RBS, ingebreke blijft verklaring te doen en de verantwoording op zich heeft genomen om haar cliënt Ecopetrol (en Colombia) te beschermen.
De vordering van Llanos Oil op Ecopetrol komt voort uit de contractbreuk die Ecopetrol in 2003 gepleegd heeft door op frauduleuze wijze de olie-exploitatierechten van Llanos Oil te annuleren, in strijd met alle geldende contractuele afspraken.
Llanos Oil was in 2002 in het bezit gekomen van de concessie olie te exploiteren in het César gebied in Colombia. Toen bleek dat de hoeveelheid olie alle verwachtingen overtrof, hebben de Colombiaanse staat en met haar Ecopetrol, alles in het werk gesteld om deze lucratieve rechten te ontnemen aan Llanos Oil.
Dit verhaal is uitvoerig beschreven in het boek "De Olievlek" van auteur Peter Smolders, dat in maart 2012 is verschenen. Daarin staat ook het volledig relaas van de ten onrechte van witwassen van drugsgelden veroordeelde directeur van Llanos Oil, Henk van Bilderbeek. Henk van Bilderbeek heeft vier jaar ten onrechte gevangen gezeten in Bogota, Colombia en is momenteel om gezondheidsredenen vrijgelaten. Llanos Oil zet de strijd voort om deze flagrante schending van mensenrechten door de Colombiaanse staat ongedaan te maken.
Llanos Oil wordt in Nederland in rechte vertegenwoordigd door Mr. Ferry van Schoonhoven, partner bij het gerenommeerde Amsterdamse advocatenkantoor Lexence. Mr. Van Schoonhoven: "Dit is een uitzonderlijke casus. Het is een zeer bijzondere combinatie van bedrog, contractbreuk en schending van mensenrechten. Het is daarom des te opmerkelijker dat eerst ABN Amro en nu RBS Llanos Oil gedwarsboomd hebben in het veilig stellen van haar vorderingen tegen Ecopetrol. De nalatigheid van de bank maar ook de gepleegde obstructie, doen vermoeden dat ABN Amro en nu RBS zaken verborgen willen houden in deze kwestie. Het Hof in Amsterdam is in ieder geval duidelijk geweest en heeft RBS gedwongen verklaringen af te leggen over de tegoeden van Ecopetrol. Het Nederlands procesrecht geeft Llanos Oil nu de juiste middelen om haar rechten veilig te stellen".

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.